Hlavní obsah

aktiv

Vyskytuje se v

aktivum: aktivajmění Aktiva

aktivní: ekon. aktivní bilanceaktive Bilanz

nepeněžní: nepeněžní aktivadie Sachaktiva

rod: slovesný rod činný/trpnýdas Aktiv/Passiv

aktivně: aktivně pomáhat komuj-m aktiv helfen

aktivní: být aktivní v čemaktiv in etw. sein

aktivní: aktivní odpočinekaktive Erholung

pobídnout: pobídnout žáky k aktivní práciSchüler zur aktiven Arbeit anregen

popohnat: popohnat žáky k aktivní prácidie Schüler zur aktiven Arbeit antreiben

relaxace: aktivní relaxaceaktive Entspannung

bilanzieren: Aktiva und Passiva bilanzierensestavit bilanci aktiv a pasiv