Hlavní obsah

übergehen

Slovesoging über, i. übergegangen

  1. přejít k jinému bodu ap.zur Tagesordnung übergehenpřejít k programu jednání
  2. přejít, zběhnout k nepříteli ap.auf die andere Seite übergehenzběhnout k druhé straně
  3. měnit se, přejít voda v páru ap.Bald wird der Schnee in Regen übergehen.Brzy se sněžení změní v déšť.

Vyskytuje se v

Stillschweigen: etw. mit Stillschweigen übergehenpřejít co mlčením

přejít: přejít z obrany do útokuvon der Verteidigung zum Angriff übergehen

téma: přejít na jiné témazu einem anderen Thema übergehen