Hlavní obsah

übergehen

Slovesoging über, i. übergegangen

  1. přejít k jinému bodu ap.zur Tagesordnung übergehenpřejít k programu jednání
  2. přejít, zběhnout k nepříteli ap.auf die andere Seite übergehenzběhnout k druhé straně
  3. měnit se, přejít voda v páru ap.Bald wird der Schnee in Regen übergehen.Brzy se sněžení změní v déšť.

Vyskytuje se v

Stillschweigen: etw. mit Stillschweigen übergehenpřejít co mlčením

übergehen: Er überging alle unsere Einwände.Přešel všechny naše námitky.

přejít: von der Verteidigung zum Angriff übergehenpřejít z obrany do útoku

téma: zu einem anderen Thema übergehenpřejít na jiné téma