Hlavní obsah

übergehen

Vyskytuje se v

Stillschweigen: přejít co mlčenímetw. mit Stillschweigen übergehen

übergehen: Přešel všechny naše námitky.Er überging alle unsere Einwände.

přejít: přejít z obrany do útokuvon der Verteidigung zum Angriff übergehen

téma: přejít na jiné témazu einem anderen Thema übergehen