Hlavní obsah

přejít

Dokonavé sloveso

  1. (přes řeku ap.) überqueren etw. Akk, hinübergehen etw. Akk, über etw. Akk, überschreiten etw. Akkpřejít (přes) cestudie Straße überquerentajně přejít hranicedie Grenze heimlich überschreiten
  2. (k nepříteli ap.) übergehen, überwechseln
  3. (změnit činnost ap.) übergehen, (über)wechseln zu etw.přejít z obrany do útokuvon der Verteidigung zum Angriff übergehenpřejít na jiné témazu einem anderen Thema überwechseln
  4. (projít kolem něčeho) vorbeigehen, vorübergehen an j-m/etw.
  5. (letmo vykonat) übergehen
  6. (nechat bez povšimnutí) übergehen, hinweggehen über etw. Akk
  7. (minout, přestat) vergehen, hinweggehen
  8. (přestat být pociťován) vergehen, aufhören, vorbei sein

Vyskytuje se v

kolem: Er ging an uns vorbei.Přešel kolem nás.

přes, přese: die Brücke überquerenpřejít přes most

téma: zu einem anderen Thema übergehenpřejít na jiné téma

ulice: bei Rot über die Straße gehenpřejít ulici na červenou

langsam: langsam und vorsichtig die Straße überquerenpomalu a obezřetně přejít přes cestu

queren: Die Kinder querten die Straße.Děti přešly cestu.

Stillschweigen: etw. mit Stillschweigen übergehenpřejít co mlčením

übergehen: zur Tagesordnung übergehenpřejít k programu jednání

přejít: die Straße überquerenpřejít (přes) cestu