Hlavní obsah

přeběhnout

Dokonavé sloveso

  1. (rychle přejít) (hinüber)laufenpřeběhnout na druhou stranuauf die andere Seite hinüberlaufen
  2. (k nepříteli ap.) überlaufen
  3. (proběhnout kolem) überlaufen, vorbeilaufen, vorüberlaufen an j-m/etw.Přeběhl značku.Er überlief die Markierung.
  4. (rychle vykonat) überlaufen, überfliegenpřeběhnout text (očima)(mit den Augen) den Text überfliegen