Hlavní obsah

ulice

Podstatné jméno, rod ženský

  • (cesta) die Straße(menší) die Gassepřejít ulici na červenoubei Rot über die Straße gehenmít okno do ulicedas Fenster zur Straße habenslepá ulicedie Sackgassejednosměrná ulicedie Einbahnstraße

Vyskytuje se v

bludiště: das Straßenlabyrinthbludiště ulic

boční: die Seitenstraßeboční ulice

jednosměrný: die Einbahnstraßejednosměrná ulice

nábřežní: die Uferstraßenábřežní ulice

provoz: die Einbahnstraßedopr. ulice s jednosměrným provozem

slepý: die Sackgasseslepá ulice

hlučný: eine laute Straßehlučná ulice

loudat se: durch die Straßen schlendernloudat se ulicemi

mrtvý: Sonntags sind die Straßen leblos.V neděli jsou ulice mrtvé.

nevidomý: den Blinden über die Straße führenpřevést nevidomého přes ulici

osiřelý: verwaiste Straßenosiřelé ulice

pak: In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.

počátek: am Anfang der Straßena počátek ulice

poklidný: eine friedliche Straßepoklidná ulice

potloukat se: auf den Straßen herumlungernpotloukat se po ulicích

přejmenovat: die Straße umbenennenpřejmenovat ulici

přímý: gerade Straße/Liniepřímá ulice/čára

rámus: Lärm von der Straßerámus z ulice

strana: zu beiden Seiten der Straßepo obou stranách ulice

tmavý: durch dunkle Straßen gehenjít tmavými ulicemi

vilový: das Villenviertel/die Villenstraßevilová čtvrť/ulice

vyklízet: die Straße räumenvyklízet ulici

vyprázdnit se: Die Straßen haben sich am Abend geleert.Ulice se večer vyprázdnily.

zametat: die Straße fegenzametat ulici

zatočit: mit dem Auto in eine abseitige Straße einbiegenzatočit autem do postranní ulice

zazdít: Ich habe ihn gestern auf der Straße geschnitten.Včera jsem ho na ulici zazdil.

zkraje: am Anfang der Straßezkraje ulice

žebrat: auf der Straße um Geld bettelnžebrat na ulici o peníze

durch: durch die Straßen gehenchodit ulicemi

rechts: rechts der Straßena pravé straně ulice

direkt: Diese Straße führt direkt ins Zentrum.Tato ulice vede přímo do centra.

einbiegen: Das Auto ist in eine Seitenstraße eingebogen.Auto odbočilo do vedlejší ulice.

Ende: am Ende der Stadt/Straßena konci města/ulice

heißen: Wie heißt die Straße?Jak se jmenuje ta ulice?

herumdrücken: sich auf der Straße/in Lokalen herumdrückenpotloukat se po ulici/lokálech

herumlungern: auf der Straße herumlungernpotloukat se po ulici

kehren: das Laub von der Straße kehrensmést listí z ulice

lang: diese Straße langpodél této ulice

Strich: auf den Strich gehenšlapat, jít na ulici

treffen: auf der Straße einen Bekannten treffenpotkat na ulici známého

ulice: die Sackgasseslepá ulice