Hlavní obsah

direkt

Vyskytuje se v

přímý: direkte Redeling. přímá řeč

řeč: direkte/indirekte Redeling. přímá/nepřímá řeč

odchylka: den direkten Weg ohne Abweichungen gehenjít přímou cestou bez odchylek

potomek: direkter Nachkommepřímý potomek

předek: direkter Vorfahr des Menschenbiol. přímý předek člověka

přímo: direkt nach Norden fahrenjet přímo na sever

rovnou: direkt aus der Arbeit gehenjít rovnou z práce

věc: direkt zur Sache kommenjít přímo k věci

direkt: eine direkte Verbindung irgendwohinpřímé spojení kam bez přestupu

gegenüber: direkt gegenüberpřímo naproti

Abgang: Abgang direkt vom Lagerodbyt přímo ze skladu

davor: Sie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor.Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.