Hlavní obsah

davor

Příslovce

  1. před tím, před čím před tímto předmětem, místem ap.Davor musst du links abbiegen.Před tím musíš odbočit doleva.
  2. před to, před co před tento předmět, toto místo ap.Sie kam zum Spiegel und stellte sich direkt davor.Šla k zrcadlu a postavila se přímo před něj.
  3. předtím, před čím před tímto okamžikem ap.Fünf Minuten davor musste ich feststellen...Pět minut předtím jsem zjistila...

Vyskytuje se v

grauen: Děsí se toho, že bude sám.Er graut sich davor, allein zu sein.

úzko: Je mi z toho úzko.Mir wird (angst und) bange davor.

davor: Před tím musíš odbočit doleva.Davor musst du links abbiegen.