Hlavní obsah

hervor

Vyskytuje se v

trčet: Ein Rohr ragte aus der Wand hervor.Ze zdi trčela trubka.

vykouknout: Die Sonne guckte aus den Wolken hervor.Slunce vykouklo z mraků.

vykukovat: Sie schaute hinter dem Vorhang hervor.Vykukovala za závěsem.

vyniknout: Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.

vysvitnout: Der Mond leuchtete am Himmel hervor.Na obloze vysvitl měsíc.