Hlavní obsah

zuvor

Vyskytuje se v

tags: tags zuvorden předem, předchozí den

předběhnout: Chtěl něco říci, ale ona jej předběhla.Er wollte etwas sagen, aber sie kam ihm zuvor.