Hlavní obsah

vor

Předložka

  1. před kým/čím místněvor dem Haus stehenstát před domem
  2. před koho/co z přední stranysich vor den Fernseher setzenposadit se před televizi
  3. před časověfünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáctvor drei Wochenpřed třemi týdnysich vor dem Essen die Hände waschenumýt si před jídlem ruce
  4. před kým, dříve než kdo konkurence, soupeř ap.
  5. užívá se k udání důvodu chovánívor Freude strahlenzářit radostívor Angst zitterntřást se strachy

Vyskytuje se v

hrůza: třást se hrůzouvor Schreck zittern

Kristus: před Kristemvor Christo/Christus/Christi Geburt

letopočet: před naším letopočtemvor unserer Zeitrechnung

lítost: plakat lítostívor Traurigkeit weinen

postavit: Byl postaven před hotovou věc.Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.

protřepat: Před upotřebením protřepat.Vor Gebrauch gut schütteln.

rudý: být rudý vztekemfeuerrot vor Zorn sein

soud: hnát koho před soudj-n vor Gericht bringen

údiv: oněmět údivemstumm vor Erstaunen sein

zatřepat: před použitím zatřepatvor Gebrauch schütteln

zprava: dopr. přednost zpravarechts vor links

bát se: Ničeho se nebojí.Er fürchtet sich vor nichts.

blednout: blednout závistívor Neid erblassen

blýskat (se): Koupelna se blýskala čistotou.Das Bad blitzte vor Sauberkeit.

čtvrt: tři čtvrtě na desetein Viertel vor zehn/drei viertel zehn

děsit se: Děsím se hadů.Mir graust vor Schlangen.

dmout se: dmout se pýchouvor Stolz geschwellt sein

donedávna: Donedávna to platilo.Bis vor kurzem galt es.

drásat: být drásán žárlivostívor Eifersucht zerfleischt werden

hanba: hanbou se propadnoutvor Scham vergehen

hlavně: Hlavně klid!Die Ruhe vor allem!

hroutit se: hroutit se vyčerpánímvor Erschöpfung zusammenbrechen

hrozit se: hrozit se nemocisich vor einer Krankheit fürchten

chřadnout: chřadnout žalemvor Leid verkümmern

chystat se: Chystám se ti napsat.Ich habe vor, dir zu schreiben.

jásat: jásat radostívor Freude jauchzen

kroutit se: kroutit se bolestísich vor Schmerzen krümmen

léto: před dvěma letyvor zwei Jahren

lhůta: před stanovenou lhůtouvor der festgesetzten Frist

lít: expr. Lil (se) ze mě pot.Ich triefte vor Schweiß.

makat: makat před zkouškamivor den Examen bolzen

mít: mít strach ze zkouškyAngst vor einer Prüfung haben

modrat: modrat zimouvor Kälte blau werden

nadskakovat: nadskakovat štěstímvor Freude hüpfen

nákaza: chránit se před nákazousich vor der Ansteckung schützen

napovídat: Nenapovídej spolužákovi!Sage dem Mitschüler nicht vor!

naříkat: naříkat bolestívor Schmerz stöhnen

nedávný: do nedávné dobybis vor kurzer Zeit

nějaký: Stalo se to před nějakými deseti roky.Es geschah vor etwa zehn Jahren.

několik: před několika letyvor einigen Jahren

nuda: zívat nudouvor Langeweile gähnen

obnažit: Žena se před ním obnažila.Die Frau hat sich vor ihm entblößt.

odchod: před odchodem zavřít všechna oknavor dem Weggang alle Fenster schließen

odpor: třást se odporemsich vor Ekel schütteln

ochrana: ochrana před nákazouder Schutz vor Ansteckung

ochromený: být ochromený hrůzouvor Schreck wie gelähmt sein

ochromit: Byla úplně ochromena úžasem.Sie war vor Staunen wie gelähmt.

omdlít: Omdlela bolestí.Sie ist vor Schmerz in Ohnmacht gefallen.

oněmělý: oněmělý štěstímvor Glück verstummt

oněmět: oněmět úžasemvor Verwunderung stumm werden

opilý: být opilý štěstímvor Glück betrunken sein

ostýchat se: ostýchat se před dívkamisich vor Mädchen schämen

otřást se: otřást se strachemsich vor Angst schütteln

planout: planout láskouvor Liebe glühen

plazit se: plazit se před ředitelemvor dem Direktor kriechen

plesat: plesat radostívor Freude jauchzen

podělaný: Zase sedí před tou podělanou televizí.Er sitzt wieder vor der blöden Glotze.

podělat se: podělat se strachemsich (vor Angst) in die Hose machen

podlomit: Hrůza jí podlomila kolena.Vor Entsetzen wurden ihre Knie weich.

podřadit: podřadit před stoupánímvor der Steigung zurückschalten

podřeknout se: podřeknout se před rodičisich vor den Eltern verplappern

pohnat: pohnat koho k souduj-n vor Gericht zitieren

pokrájet: Počkej, pokrájím ti to.Warte mal, ich schneide es dir vor.

polehávat: polehávat před televizívor dem Fernseher liegen

polekat se: Polekal se psa.Er erschrak vor dem Hund.

poskočit: radostí si poskočitvor Freude aufspringen

posrat se: Málem se posral strachy.Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.

potácet se: Únavou se sotva potácí.Er taumelt beinahe vor Müdigkeit.

potit se: potit se strachemvor Angst schwitzen

povědomý: Zdál se jí povědomý.Er kam ihr vertraut/bekannt vor.

preferovat: Preferuje hokej před fotbalem.Er bevorzugt Eishockey vor dem Fußball.

pronásledovatel: ukrývat se před pronásledovatelisich vor den Verfolgern verbergen

prozpěvovat (si): Prozpěvuje si při práci.Er singt bei der Arbeit vor sich hin.

před, přede: čekat před domemvor dem Haus warten

předbíhat se: Hodinky se mi předbíhají.Meine Uhr geht vor.

předjet: předjet autem před divadlomit dem Wagen vor dem Theater vorfahren

předně: Předně nezapomeň koupit chléb.Vor allem vergiss nicht, Brot zu kaufen.

přednost: dávat přednost vlaku před autemden Zug vor dem Auto bevorzugen

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre.

předstoupit: předstoupit před šéfa s návrhemmit einem Vorschlag vor den Chef hintreten

přeskočit: Hlas mu dojetím přeskočil.Seine Stimme überschlug sich vor Bewegung.

převládat: Na obraze převládá modrá.Auf dem Bild herrscht Blau vor.

puknout: přen. Žalem jí puklo srdce.Ihr Herz war vor Leid gebrochen.

rozbušit se: Srdce se mu rozbušilo vzrušením.Sein Herz hat vor Aufregung (höher) geschlagen.

rozčílení: třást se rozčilenímvor Aufregung zittern

rozechvět: Rozechvěla ho zima.Er zitterte vor Kälte.

rozplakat se: Rozplakal se radostí.Er begann vor Freude zu weinen.

rozrušení: nemoci usnout rozrušenímvor Aufregung nicht einschlafen können

roztřást se: Strachy se mu roztřásla kolena.Seine Knie erzitterten vor Angst.

rudnout: rudnout zlostívor Wut erröten

sesout se: sesout se do křesla vyčerpánímvor Erschöpfung in den Sessel sacken

sesypat se: sesypat se trémouvor Lampenfieber zusammenbrechen

Brett: být natvrdlýein Brett vor dem Kopf haben

Ding: především, (ob)zvláště, zejménavor allen Dingen

Gericht: stát před soudemvor Gericht stehen

hinten: vůbec ne, ani trochuhinten und vorn(e) nicht

kennen: neznat se, neovládnout se vzteky ap.sich nicht mehr kennen (vor ...)

kugeln: válet se smíchysich vor Lachen kugeln

kurz: na poslední chvílikurz vor knapp

Latz: dát komu ránu (pěstí) do obličeje ap.j-m eine vor den Latz knallen

Minute: za pět minut dvanáctfünf Minuten vor zwölf

nach: (ještě) pořád, nadálenach wie vor

Nase: mít co pod/před nosemetw. Akk vor der Nase haben, vor j-s Nase liegen/stehen

Ruhe: klid/ticho před bouřídie Ruhe vor dem Sturm

schwarz: komu se zatmělo před očimaj-m wird (es) schwarz vor (den) Augen

Toresschluss: v hodině dvanácté, za pět minut dvanáctkurz vor Toresschluss

tot: být polomrtvý strachem ap.halb tot vor Angst sein

Tür: zabouchnout komu (dveře) před nosemj-m die Tür vor der Nase zuschlagen

vorkommen: Co si to (vlastně) dovoluješ?Wie kommst du mir eigentlich vor?

vorn(e): dopředu/zepředunach/von vorn(e)

zwölf: Je za pět minut dvanáct.Es ist fünf (Minuten) vor zwölf.

abspielen: odehrát se před očima kohosich vor j-s Augen abspielen

aufspielen: naparovat se před ostatnímisich vor anderen groß aufspielen

auftreten: vystupovat před soudem jako svědekvor dem Gericht als Zeuge auftreten

außer: být zlostí bez sebeaußer sich vor Zorn sein

bis: do loňského rokubis vor einem Jahr

Christus: před Kristem/po Kristuvor/nach Christus

erglühen: zrudnout studemvor Scham erglühen

flammend: sršet vášnivým hněvemvor flammendem Zorn funkeln

flau: komu je slabo z hladuj-m ist flau vor Hunger

Humor: sršet humoremvor Humor sprühen

Monat: před měsícemvor einem Monat

schütteln: Před upotřebením protřepat!Vor Gebrauch schütteln!

stumm: být němý zlostístumm vor Wut sein

taub: mít zimou ztuhlé nohytaube Füße vor Kälte haben

Uhr: Hodiny jdou napřed/pozadu.Die Uhr geht vor/nach.

von: zepředuvon vorn

vor: posadit se před televizisich vor den Fernseher setzen

Zeit: před časemvor einiger Zeit

abbauen: Sportovec odpadl krátce před cílem.Der Sportler baute kurz vor dem Ziel ab.

Abflug: před odletemvor dem Abflug

all: především, zvláště, hlavněvor allem