Hlavní obsah

vor

Předložka

  1. před kým/čím místněvor dem Haus stehenstát před domem
  2. před koho/co z přední stranysich vor den Fernseher setzenposadit se před televizi
  3. před časověfünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáctvor drei Wochenpřed třemi týdnysich vor dem Essen die Hände waschenumýt si před jídlem ruce
  4. před kým, dříve než kdo konkurence, soupeř ap.
  5. užívá se k udání důvodu chovánívor Freude strahlenzářit radostívor Angst zitterntřást se strachy

Vyskytuje se v

hrůza: třást se hrůzouvor Schreck zittern

Kristus: před Kristemvor Christo/Christus/Christi Geburt

letopočet: před naším letopočtemvor unserer Zeitrechnung

lítost: plakat lítostívor Traurigkeit weinen

postavit: Byl postaven před hotovou věc.Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.

protřepat: Před upotřebením protřepat.Vor Gebrauch gut schütteln.

rudý: být rudý vztekemfeuerrot vor Zorn sein

soud: hnát koho před soudj-n vor Gericht bringen

soud: dostavit se k souduvor Gericht erscheinen

údiv: oněmět údivemstumm vor Erstaunen sein

zatřepat: před použitím zatřepatvor Gebrauch schütteln

zprava: dopr. přednost zpravarechts vor links

bát se: Ničeho se nebojí.Er fürchtet sich vor nichts.

bedna: čumět na bednuglotzen, vor der Glotze sitzen

blednout: blednout závistívor Neid erblassen

blýskat (se): Koupelna se blýskala čistotou.Das Bad blitzte vor Sauberkeit.

čtvrt: tři čtvrtě na desetein Viertel vor zehn/drei viertel zehn

děsit se: Děsím se hadů.Mir graust vor Schlangen.

dmout se: dmout se pýchouvor Stolz geschwellt sein

donedávna: Donedávna to platilo.Bis vor kurzem galt es.

drásat: být drásán žárlivostívor Eifersucht zerfleischt werden

hanba: hanbou se propadnoutvor Scham vergehen

hlavně: Hlavně klid!Die Ruhe vor allem!

hroutit se: hroutit se vyčerpánímvor Erschöpfung zusammenbrechen

hrozit se: hrozit se nemocisich vor einer Krankheit fürchten

chřadnout: chřadnout žalemvor Leid verkümmern

chystat se: Chystám se ti napsat.Ich habe vor, dir zu schreiben.

jásat: jásat radostívor Freude jauchzen

kroutit se: kroutit se bolestísich vor Schmerzen krümmen

léto: před dvěma letyvor zwei Jahren

lhůta: před stanovenou lhůtouvorfristig, vor der (festgesetzten) Frist

lít: expr. Lil (se) ze mě pot.Ich triefte vor Schweiß.

makat: makat před zkouškamivor den Examen bolzen

mít: mít strach ze zkouškyAngst vor einer Prüfung haben

modrat: modrat zimouvor Kälte blau werden

nadskakovat: nadskakovat štěstímvor Freude hüpfen

nákaza: chránit se před nákazousich vor der Ansteckung schützen

napovídat: Nenapovídej spolužákovi!Sage dem Mitschüler nicht vor!

naříkat: naříkat bolestívor Schmerz stöhnen

nedávný: do nedávné dobybis vor kurzer Zeit

nějaký: Stalo se to před nějakými deseti roky.Es geschah vor etwa zehn Jahren.

několik: před několika letyvor einigen Jahren

nuda: zívat nudouvor Langeweile gähnen

obnažit: Žena se před ním obnažila.Die Frau hat sich vor ihm entblößt.

odchod: před odchodem zavřít všechna oknavor dem Weggang alle Fenster schließen

odpor: třást se odporemsich vor Ekel schütteln

ochrana: ochrana před nákazouder Schutz vor Ansteckung

ochromený: být ochromený hrůzouvor Schreck wie gelähmt sein

ochromit: Byla úplně ochromena úžasem.Sie war vor Staunen wie gelähmt.

omdlít: Omdlela bolestí.Sie ist vor Schmerz in Ohnmacht gefallen.

oněmělý: oněmělý štěstímvor Glück verstummt

oněmět: oněmět úžasemvor Verwunderung stumm werden

opilý: být opilý štěstímvor Glück betrunken sein

ostýchat se: ostýchat se před dívkamisich vor Mädchen schämen

otřást se: otřást se strachemsich vor Angst schütteln

planout: planout láskouvor Liebe glühen

plazit se: plazit se před ředitelemvor dem Direktor kriechen

plesat: plesat radostívor Freude jauchzen

podělaný: Zase sedí před tou podělanou televizí.Er sitzt wieder vor der blöden Glotze.

podělat se: podělat se strachemsich (vor Angst) in die Hose machen

podlomit: Hrůza jí podlomila kolena.Vor Entsetzen wurden ihre Knie weich.

podřadit: podřadit před stoupánímvor der Steigung zurückschalten

podřeknout se: podřeknout se před rodičisich vor den Eltern verplappern

pohnat: pohnat koho k souduj-n vor Gericht zitieren

pokrájet: Počkej, pokrájím ti to.Warte mal, ich schneide es dir vor.

polehávat: polehávat před televizívor dem Fernseher liegen

polekat se: Polekal se psa.Er erschrak vor dem Hund.

poskočit: radostí si poskočitvor Freude aufspringen

poskočit: Hodinová ručička rychle poskočila.Der Uhrzeiger sprang schnell vor.

posrat se: Málem se posral strachy.Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.

postavit: postavit koho před rozhodnutíj-n vor die Entscheidung stellen

potácet se: Únavou se sotva potácí.Er taumelt beinahe vor Müdigkeit.

potit se: potit se strachemvor Angst schwitzen

povědomý: Zdál se jí povědomý.Er kam ihr vertraut/bekannt vor.

preferovat: Preferuje hokej před fotbalem.Er bevorzugt Eishockey vor dem Fußball.

pronásledovatel: ukrývat se před pronásledovatelisich vor den Verfolgern verbergen

prozpěvovat (si): Prozpěvuje si při práci.Er singt bei der Arbeit vor sich hin.

před, přede: čekat před domemvor dem Haus warten

před, přede: před hodinouvor einer Stunde

před, přede: před nedávnemvor kurzem

před, přede: mít co před sebouetw. vor sich haben

před, přede: stát před volbouvor der Wahl stehen

předbíhat se: Hodinky se mi předbíhají.Meine Uhr geht vor.

předjet: předjet autem před divadlomit dem Wagen vor dem Theater vorfahren

předně: Předně nezapomeň koupit chléb.Vor allem vergiss nicht, Brot zu kaufen.

přednost: dávat přednost vlaku před autemden Zug vor dem Auto bevorzugen

přednost: Přednost zprava na téhle křižovatce neplatí.Auf dieser Kreuzung gilt rechts vor links nicht.

představit si: Jen si představ, kam zítra jedu!Stell dir mal vor, wohin ich morgen fahre!

předstoupit: předstoupit před šéfa s návrhemmit einem Vorschlag vor den Chef hintreten

přeskočit: Hlas mu dojetím přeskočil.Seine Stimme überschlug sich vor Bewegung.