Hlavní obsah

Gericht

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. soud instituce, budova
  2. soud sbor soudců

Das, podstatné jméno~(e)s, ~e

Vyskytuje se v

auftreten: vor dem Gericht als Zeuge auftretenvystupovat před soudem jako svědek

einfach: einfache Gerichte bevorzugendávat přednost jednoduchým pokrmům

beschwören: die Aussage vor Gericht beschwörenodpřisáhnout výpověď před soudem

laden: Er wurde vor Gericht geladen.Byl předvolán k soudu.

überantworten: den Entführer dem Gericht überantwortenpředat únosce soudu

vorliegen: Das Beweismaterial liegt dem Gericht vor.Průkazný materiál je dán k dispozici soudu.

nadřízený: übergeordnetes Gerichtnadřízený soud

pohrdání: die Missachtung des Gerichtspohrdání soudem

soud: j-n vor Gericht bringenhnát koho před soud

vysoký: das Oberste Gericht, das Höchstgerichtpráv. Nejvyšší soud

druh: Gerichte aller Artjídla všech druhů

lahodný: leckeres Getränk/köstliches Gerichtlahodný nápoj/pokrm

okořenit: Du hast das Gericht zu viel gewürzt/überwürzt.To jídlo jsi příliš okořenil.

ostře: scharf gewürztes Gerichtostře kořeněné jídlo

pohnat: j-n vor Gericht zitierenpohnat koho k soudu

pokrm: ein Gericht zubereitenpřipravovat pokrm

předstoupit: sich dem Gericht stellenpředstoupit před soud

příprava: die Zubereitung eines Gerichtespříprava jídla

příslušný: das zuständige Amt/Gerichtpříslušný úřad/soud

svědčit: vor Gericht zeugensvědčit u soudu

sytý: ein sättigendes Gerichtsyté jídlo

Gericht: vor Gericht stehenstát před soudem