Hlavní obsah

soud

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ústavní ap.) das Gerichtbýt postaven před soudvor Gericht gestellt werdendostat obsílku k soudueine gerichtliche Vorladung erhaltenhnát koho před soudj-n vor Gericht bringendostavit se k souduvor Gericht erscheinen
  2. (proces) das Gericht, der (Gerichts)Prozessvyhrát soudeinen Prozess gewinnenSoud se táhne.Der Gerichtsprozess schleppt sich hin.
  3. (rozsudek) das Urteil, das Gericht

Vyskytuje se v

civilní: civilní souddas Zivilgericht

nadřízený: nadřízený soudübergeordnetes Gericht

okresní: okresní souddas Landgericht, ÖrD, SwD das Bezirksgericht

pohrdání: pohrdání soudemdie Missachtung des Gerichts

polní: polní souddas Feldgericht

poručnický: práv. poručenský souddas Vormundschaftsgericht

vojenský: vojenský souddas Militärgericht

vysoký: práv. Nejvyšší souddas Oberste Gericht, das Höchstgericht

zemský: hist. zemský souddas Landesgericht

pohnat: pohnat koho k souduj-n vor Gericht zitieren

předstoupit: předstoupit před soudsich dem Gericht stellen

příslušný: příslušný úřad/souddas zuständige Amt/Gericht

soudce: soudce městského/krajského soududer Richter des Stadtgerichts/Landesgerichts

svědčit: svědčit u souduvor Gericht zeugen

ústavní: ústavní souddas Verfassungsgericht, der Staatsgerichtshof

anrufen: dovolávat se smírčího soudueine Schiedsstelle anrufen

auftreten: vystupovat před soudem jako svědekvor dem Gericht als Zeuge auftreten

Beschwerde: podat stížnost proti rozhodnutí souduBeschwerde gegen eine Gerichtsentscheidung einreichen

beschwören: odpřisáhnout výpověď před soudemdie Aussage vor Gericht beschwören

danach: soudě podle tohodanach zu urteilen

laden: Byl předvolán k soudu.Er wurde vor Gericht geladen.

überantworten: předat únosce soududen Entführer dem Gericht überantworten

vorliegen: Průkazný materiál je dán k dispozici soudu.Das Beweismaterial liegt dem Gericht vor.

soud: hnát koho před soudj-n vor Gericht bringen