Hlavní obsah

anrufen

Slovesoie, u

  1. j-n/etw. (za)volat (na) koho/coeine Schiedsstelle anrufendovolávat se smírčího soudu
  2. j-n, bei j-m irgendwo (za)telefonovat, (za)volat komu kamKannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?einen Bekannten anrufenzavolat známému

Vyskytuje se v

Vermittlung: die Vermittlung anrufenvolat ústřednu

Auskunft: die Auskunft anrufenvolat na informace

Gelegenheit: Er hatte keine Gelegenheit, mich anzurufen.Neměl možnost mi zavolat.

irgendein: Irgendeine Frau hat angerufen.Volala nějaká paní.

odchozí: odchozí hovory/platbyausgehende Anrufe/Zahlungen

když: Když mi zavolá, přijdu.Wenn sie mich anruft, komme ich.

namlouvat: Nenamlouvej si, že se ozve!Rede dir nicht ein, dass er anruft!

obtelefonovat: obtelefonovat všechny známéalle Bekannten anrufen

záchranka: telefonovat na záchrankuden Notdienst anrufen

zatelefonovat: Můžeš mi zítra zatelefonovat?Kannst du mich morgen anrufen?

zatím: Zatím nezavolal.Bis jetzt hat er nicht angerufen.

informace: zavolat na informacedie Auskunft anrufen