Hlavní obsah

zatím

Vyskytuje se v

vyléčit: AIDS se zatím nedá vyléčit.Aids lässt sich zurzeit noch nicht heilen.

absehbar: Ukončení jejího studia je zatím v nedohlednu.Das Ende ihres Studiums ist noch nicht absehbar.

dann: Tak zatím!, Brzy nashle!, Tak za chvíli!Bis dann!

bis: Brzy na shledanou!, Tak zatím!Bis bald!

zatím: Zatím nezavolal.Bis jetzt hat er nicht angerufen.