Hlavní obsah

berufen

Přídavné jméno

  • povolanýzu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

Vyskytuje se v

Einteilung: Einteilung nach Berufenrozdělení podle profesí

tüchtig: tüchtig im Beruf seinbýt zdatný v práci

beanspruchen: Der Beruf beansprucht ihn völlig.Zaměstnání ho zcela vytěžuje.

Beruf: Was sind Sie von Beruf?Jaké máte povolání/Čím jste?

berufen: zu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

nachgehen: den Eltern im Beruf nachgehennásledovat rodiče v povolání

weiterkommen: im Beruf weiterkommenpostoupit v zaměstnání

minout se: den Beruf verfehlenminout se povoláním

jako: manche Berufe, wie Lehrer oder Arztněkteré profese, jako učitel nebo lékař

povolání: zeitlich anspruchsvoller Berufčasově náročné povolání

povolaný: etw. aus berufenem Mund hörenslyšet co z povolaných úst

vybrat: einen Beruf wählenvybrat si povolání

zahradník: den Beruf des Gärtners erlernenvyučit se zahradníkem

berufen: j-n in ein Amt berufenpovolat koho do úřadu