Hlavní obsah

berufen

Přídavné jméno

  • povolanýzu großen Taten berufen seinbýt povolaný k velkým činům

Vyskytuje se v

Einteilung: Einteilung nach Berufenrozdělení podle profesí

tüchtig: tüchtig im Beruf seinbýt zdatný v práci

beanspruchen: Der Beruf beansprucht ihn völlig.Zaměstnání ho zcela vytěžuje.

Beruf: Was sind Sie von Beruf?Jaké máte povolání/Čím jste?

Beruf: hovor. žert. Du hast deinen Beruf verfehlt.Ty ses minul povoláním.

Beruf: im Beruf stehenbýt zaměstnaný

nachgehen: den Eltern im Beruf nachgehennásledovat rodiče v povolání

weiterkommen: im Beruf weiterkommenpostoupit v zaměstnání

minout se: minout se povolánímden Beruf verfehlen

jako: některé profese, jako učitel nebo lékařmanche Berufe, wie Lehrer oder Arzt

povolání: časově náročné povolánízeitlich anspruchsvoller Beruf

povolaný: slyšet co z povolaných ústetw. aus berufenem Mund hören

vybrat: vybrat si povoláníeinen Beruf wählen

zahradník: vyučit se zahradníkemden Beruf des Gärtners erlernen