Hlavní obsah

málo

Příslovce

  1. (nemnoho) wenighrozně/příliš málozu wenigmálo se snažit o cosich um etw. wenig bemühenvíce či méněmehr oder wenigerOpakoval to nejméně stokrát.Er hat es mindestens hundertmal wiederholt.
  2. (krátce, zřídka) wenig, seltenJe málo doma.Er ist selten/wenig zu Hause.Zdržím vás jen málo.Ich halte Sie nur etwas auf.

Číslovka

  • wenigmálo penězwenig Geldkdo má málo časuj-m fehlt die Zeit

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • das WenigeMusela se spokojit s málem.Sie musste mit Wenigem zufrieden sein.

Vyskytuje se v

čas: mít málo časuwenig Zeit haben

méně: čím dál méněimmer weniger

málem: Málem na to zapomněl.Er hat es beinahe vergessen.

málo: málo penězwenig Geld

něco: mít něco (málo) penězetwas Geld haben

nemálo: být nemálo překvapennicht wenig überrascht sein

pomoct: To pomůže málo.Das nützt wenig.

posrat se: Málem se posral strachy.Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.

přerazit se: Málem jsem se přerazil.Ich habe mir fast den Hals gebrochen.

přizabít: Málem ho za to přizabil.Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.

teplý: málo/hodně teplýwenig/(viel) zu warm

usoužit: Starosti ho málem usoužily.Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.

víc: Více pracovat, méně mluvit.Mehr arbeiten, weniger sprechen.

zadusit: Jedovatý dým ho málem zadusil.Der giftige Rauch hat ihn fast erstickt.

zakousnout: Ještě bych něco málo zakousl.Ich möchte noch eine Kleinigkeit essen.

ani: ani dost málonicht ein wenig

chvatný: Práce chvatná málo platná.Gut Ding will Weile haben., Eile mit Weile!

udusit se: Málem se udusila smíchy.Sie erstickte fast vor Lachen.