Hlavní obsah

ani

Spojka

  • v němčině se při slučování větných členů v záporné větě a při slučování záporných vět užívá dvojice spojek weder-noch(ani) - aniweder - nochCelý den nejedl ani nepil.Er hat den ganzen Tag weder gegessen noch getrunken.

Částice

  1. (zápor) nicht ein
  2. (neurčitost) nicht einmalAni nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

Vyskytuje se v

muk: ani mukkeinen Mucks

nedutat: ani nedutat(sich) nicht muck(s)en

nemukat: ani nemukat(sich) nicht mucksen, nicht mucken

zblo: ani zblanicht im Geringsten, nicht das Geringste, keine Spur

jeden, jedna, jedno: ani jedenkein

trochu: ani trochukein bisschen

ani: Ani nevím, kolik je hodin.Ich weiß nicht einmal, wie spät es ist.

chtít: Nechce o tom ani slyšet.Er will davon nichts hören.

jediný: ani jeden jedinýkein Einziger

kváknout: Neuměl maďarsky ani kváknout.Er konnte kein Wort Ungarisch.

muknout: přen. Ani nemukl.Er muckste nicht.

natož: Ani nepřišel, natož aby pomohl.Er ist nicht einmal gekommen, geschweige dass er geholfen hat.

nemuknout: Všechno udělal a ani nemukl.Er hat alles gemacht, ohne zu mucken.

nevěřit: Nevěřil jí ani slovo.Er glaubte ihr kein Wort.

pak: Nemá to žádný smysl, a pak to ani nechci.Es hat keinen Sinn, und überdies will ich es auch nicht.

ponětí: Nemám ani ponětí, kam šel.Ich habe keine Ahnung, wohin er gegangen ist.

slza: Neuronila ani slzu.Sie hat keine Träne vergossen.

stopa: ani stopa po čemkeine Spur nach etw.

ťuknout si: V zápase jsem si ani neťukl.In dem Kampf hatte ich keine Chance.

tušení: Nemá o tom ani tušení.Er hat davon nicht die geringste Ahnung.

vindra: Nedlužím ti už ani vindru!Ich schulde dir keinen Groschen mehr!

vzdychnout: Po mase ani nevzdechne.Er sehnt sich kaum nach Fleisch.

zahálet: Nezahálí ani chvilku.Er geht nie müßig.

zavadit: O jídlo ani nezavadí.Er rührt das Essen kaum an.

zdaleka: ani zdalekanicht im Entferntesten, bei weitem nicht

zdání: Nemá o tom ani zdání.Sie hat keine Ahnung davon.

celý: ani za celý světnicht um die ganze Welt

haléř: nemít ani halířkeinen (lumpigen) Heller haben

kuře: Zadarmo ani kuře nehrabe.Kein Huhn scharrt umsonst.

moct: nemoci koho/co (ani) vidětj-n/etw. nicht (mehr) ausstehen können

napadnout: Ani mě nenapadne!Das fällt mir nicht im Traume ein!

památka: Nezůstalo po něm ani památky.Er ist spurlos verschwunden.

prst: nehnout pro koho/co ani prstemfür j-n/etw. nicht einmal den Finger rühren

ryba: Není ani ryba, ani rak.Er ist weder Fisch noch Fleisch.

sen: To by mě ani ve snu nenapadlo.Das würde mir nicht einmal im Traum einfallen.

slyšet: Nechci o tom ani slyšet.Ich will davon nichts hören!, Auf diesem Ohr bin ich taub!

suchý: Ani oko nezůstalo suché.Kein Auge blieb trocken.

zamhouřit: Ani oka nezamhouřil.Er hat kein Auge zugemacht.

zkřivit: nezkřivit komu ani vlásekj-m kein Haar krümmen

ander(er,e,es): ani jedno, ani druhéweder das eine noch das andere

davon: Už ani slovo o tom!Kein Wort mehr davon!

bankrott: být bankrot, nemít ani vindruhovor. bankrott sein

Bissen: nepozřít ani soustokeinen Bissen herunterbringen

einzig: ani jeden jedinýkein Einziger

etwa: Není ani tak hloupý, ale je líný.Er ist nicht etwa dumm, sondern nur faul.

glauben: nevěřit komu ani slovoj-m kein Wort glauben

kein, keine: Ty šaty nestály ani 20 euro.Das Kleid hat kein 20 Euro gekostet.

Mucks: ani nemuknoutkeinen Mucks machen

nicht: Ani se neomluvil.Er hat sich nicht einmal entschuldigt.

noch: Neměl ani peníze, ani majetek.Er besaß weder Geld noch Gut.

reden: neříci ani slovokein Wort reden

regen: Vše bylo tiché, nic se ani nepohnulo.Es war alles still, nichts regte sich.

Schaden: nemít z čeho ani škodu, ani užitekweder Schaden noch Nutzen von etw. haben

Seele: Nebyla vidět ani duše.Keine Seele war zu sehen.

sprechen: Nepromluvil ještě ani slovo.Er hat noch kein Wort gesprochen.

Ton: nevydat (ze sebe) ani hláskukeinen Ton herausbringen/von sich geben

weder: Nemám na to ani čas, ani peníze.Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.

erbauen: Ani Řím nebyl postaven za jediný den.Rom ist nicht an/in einem Tage erbaut worden.