Hlavní obsah

nevěřit

Nedokonavé sloveso

  1. (nedůvěřovat) nicht glaubenNevěřil jí ani slovo.Er glaubte ihr kein Wort.
  2. (nemít víru v Boha) nicht glaubenNevěřím v Boha.Ich glaube nicht an Gott.
  3. (nedoufat) nicht glaubenNevěřím, že se to podaří.Ich glaube nicht, dass es gelingt.

Vyskytuje se v

bezvýhradně: j-m/etw. vorbehaltlos glaubenbezvýhradně věřit komu/čemu

bůh: an Gott glaubenvěřit v Boha

fanaticky: an j-n/etw. fanatisch glaubenfanaticky komu/čemu věřit

chtít: Das will ich gar nicht glauben.Nechci tomu ani věřit.

věřit: an Gott glaubenvěřit v Boha

vlastní: seinen Augen kaum trauennevěřit vlastním očím

hoffen: auf ein Wunder hoffenvěřit v zázrak

als dass: Er ist viel zu jung, als dass ich ihm glauben würde.Je příliš mladý, (než) abych mu věřil.

felsenfest: felsenfest an etw. glaubenskálopevně věřit v co

glauben: j-m kein Wort glaubennevěřit komu ani slovo

Gott: an Gott glaubenvěřit v Boha

inständig: inständig auf etw. hoffenvroucně věřit v co

nun: Glaubst du mir nun endlich?Nuže, věříš mi konečně?

Schicksal: an die Gunst des Schicksals glaubenvěřit v přízeň osudu

trauen: Ich traue seinen Worten nicht.Nevěřím jeho slovům.

Wunder: an Wunder glaubenvěřit na zázraky

nevěřit: Er glaubte ihr kein Wort.Nevěřil jí ani slovo.