Hlavní obsah

Wunder

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. div, zázrakan Wunder glaubenvěřit na zázraky
  2. zázrak výjimečné dílo
  3. užívá se ve spojení s určitými tázacími zájmeny

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. kein Wunder hovor.žádný divKein Wunder!Není divu!Es ist kein Wunder, dass...Není divu, že...
  2. Was Wunder, wenn...? Kdo by se divil, že...?
  3. Wunder wirken hovor.dělat zázraky

Vyskytuje se v

Wunder: žádný divkein Wunder

wund liegen: proležet se, utrpět proleženinysich wund liegen

hoffen: věřit v zázrakauf ein Wunder hoffen

abheilen: dobře se hojící ránygut abheilende Wunden

scheuern: Mám od bot rozedřené paty.Die Schuhe haben mir die Fersen wund gescheuert.

verwachsen: Rána srostla.Die Wunde ist verwachsen.

div: není divukein Wunder

místo: bolavé místowunder Punkt

zázrak: jako zázrakemwunderbarerweise, wie durch ein Wunder

cukat: Cuká mu v ráně.Ihm zuckt es in der Wunde.

dřít: Nové boty mě dřou na patách.Meine neuen Schuhe reiben mir die Fersen wund.

lízat: Kočka si líže ránu.Die Katze leckt sich ihre Wunde.

otlačený: otlačené prsty (z psaní)wund geschriebene Finger

otlačit (si): Otlačil jsem si palec.Ich habe mir den Daumen wund gedrückt.

rána: hluboká/otevřená/zacelená ránaeine tiefe/offene/verheilte Wunde

umýt: umýt komu nečistotu z rányj-m den Schmutz aus der Wunde auswaschen

vyčistit se: Rána se vyčistila.Die Wunde reinigte sich.

vyléčit se: Rána se dobře vyléčila.Die Wunde ist gut (aus)geheilt.

vysát: vysát jed z ránydas Gift aus der Wunde (aus)saugen

zacelit se: Rána se už zacelila.Die Wunde ist schon zugeheilt.

zahojit se: Rána se dobře zahojila.Die Wunde ist gut (ab)geheilt.

zanítit se: Rána se mu zanítila.Seine Wunde hat sich entzündet.

zašít: Rána se musí zašít.Die Wunde muss vernäht werden.

zahojit: Čas všechno zahojí.Die Zeit heilt alle Wunden.

zjitřit: zjitřit staré rányalte Wunden aufreißen

wund: uběhat si nohy, uběhat se za čímhovor. sich die Füße nach etw. wund laufen