Hlavní obsah

žádný

Zájmeno

  1. (ani jediný) keinty a žádná jinádu und keine andere
  2. (při zesílení záporu) keinŽádné výmluvy.Keine Ausreden.

Vyskytuje se v

celá: žádná celá dvě setiny (0,02)null Komma null zwei

kumšt: To není žádný kumšt.Das ist keine Kunst.

maličkost: Zní to jednoduše, ale není to žádná maličkost.Es klingt einfach, ist aber nicht so ohne.

odpor: Nesnese žádný odpor.Er verträgt keinen Widerspruch.

okolnost: za žádných okolnostíunter keinen Umständen/keinesfalls

pak: Nemá to žádný smysl, a pak to ani nechci.Es hat keinen Sinn, und überdies will ich es auch nicht.

panika: Jen žádnou paniku!Nur keine Panik!

případ: v žádném případěauf keinen Fall, keinesfalls

spěch: Jen žádný spěch.Nur keine Eile.

šlendrián: netrpět žádný šlendriánkeinen Schlendrian dulden

umění: To není žádné umění.Das ist keine Kunst.

gusto: Proti gustu žádný dišputát.Über Geschmack lässt sich nicht streiten.

hloupost: Žádné hlouposti!Keine Dummheiten!

nebe: Žádný učený z nebe nespadl.Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

problém: Žádný problém!Kein Problem!

strach: žádné strachy ...nur keine Angst ...

učený: Žádný učený z nebe nespadl.Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen.

vést: Nevede to k žádnému cíli.Es führt zu keinem Ziel.

žert: s kým nejsou žádné žertymit j-m ist nicht zu spaßen