Hlavní obsah

strach

Podstatné jméno, rod mužský

  • die Angst, die Furchttřást se strachemvor Angst zitternmít strach z koho/čehoFurcht vor j-m/etw. habenmít strach o synaum den Sohn Angst haben

Vyskytuje se v

dostat: dostat žízeň/strachDurst/Angst bekommen

hrozný: mít hrozný strach z čehofurchtbare Angst vor etw. haben

chorobný: mít chorobný strach z čehokrankhafte Angst vor etw. haben

mít: mít strach ze zkouškyAngst vor einer Prüfung haben

neustálý: žít v neustálém strachu z čehoin ständiger Angst vor etw. leben

otřást se: otřást se strachemsich vor Angst schütteln

podělat se: podělat se strachemsich (vor Angst) in die Hose machen

podvědomý: podvědomý stracheine unterbewusste Angst

posrat se: Málem se posral strachy.Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.

potit se: potit se strachemvor Angst schwitzen

přemoct: přemoci strachdie Angst überwinden

přikrčit se: přikrčit se strachysich in Angst ducken

roztřást se: Strachy se mu roztřásla kolena.Seine Knie erzitterten vor Angst.

sevřít: Strach jí sevřel hrdlo.Die Angst hat ihr die Kehle zugeschnürt.

tuhnout: Strachem mi tuhne krev v žilách.Das Blut erstarrt mir in den Adern vor Angst.

ukrýt: ukrýt před nepřáteli svůj strachseine Angst vor den Feinden verhehlen

zakňučet: Pes zakňučel strachy.Der Hund hat vor Angst gewinselt.

zakřičet: zakřičet strachemvor Angst aufschreien

schütteln: třást se strachysich vor Angst schütteln

vor: třást se strachyvor Angst zittern

voreinander: mít jeden z druhého strachvoreinander Angst haben

abfallen: Spadl z něho strach.přen. Die Angst fiel von ihm ab.

Angst: Žádný strach!, Neboj se!Keine Angst!

aus: lhát ze strachuaus Angst lügen

bange: mít strach z koho/čehoobl. bange vor j-m/etw. sein

bangen: Mám strach ze zkoušky.Mir bangt (es) vor der Prüfung.

Furcht: strach ze samotyFurcht vor der Einsamkeit

Respekt: mít strach ze psůeinen großen Respekt vor Hunden haben

Schiss: být posraný strachySchiss haben

schwitzen: Strachy se potila.Sie schwitzte vor Angst.

strach: třást se strachemvor Angst zittern