Hlavní obsah

chorobný

Vyskytuje se v

Ehrgeiz: ein gesunder/krankhafter Ehrgeizzdravá/chorobná ctižádost

chorobný: krankhafte Angst vor etw. habenmít chorobný strach z čeho