Hlavní obsah

zdravý

Přídavné jméno

  1. (o člověku ap.) gesund, heil
  2. (zdraví prospěšný) gesundzdravá výživagesunde Nahrung
  3. (přirozený, neporušený) gesund, heilzdravý vztaheine gesunde Beziehung

Vyskytuje se v

lehký: práv. lehké ublížení na zdravíleichte Körperverletzung

zdraví: péče o zdravídie Gesundheitspflege

zdravit: zdraví Tě/Vás v dopiseches grüßt Dich/Sie

chatrný: mít chatrné zdravíeine gebrechliche Gesundheit haben

křehký: mít křehké zdravíeine gebrechliche Gesundheit haben

na: napít se na čí zdravíauf j-s Gesundheit trinken

nahlodat: nahlodat zdraví kohoj-s Gesundheit anknacksen

nezdravý: nezdravé dítěein ungesundes Kind

plíce: mít zdravé plíceeine gesunde Lunge haben

podlomený: podlomené zdravíangegriffene Gesundheit

poklad: Zdraví je vzácný poklad.Die Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.

pozeptat se: pozeptat se po zdravísich nach der Gesundheit erkundigen

přát: přát komu zdraví/štěstí/láskuj-m Gesundheit/Glück/Liebe wünschen

přečkat: přečkat válku ve zdravíden Krieg gesund überstehen

přestát: Přestál stěhování ve zdraví.Er hat den Umzug gesund überstanden.

ptát se: ptát se na čí zdravínach j-s Gesundheit fragen

stáří: dožít se stáří ve zdravídas Alter in Gesundheit erreichen

škodlivý: Kouření je zdraví škodlivé.Rauchen ist gesundheitsschädlich.

špatný: špatné zdravíschwache Gesundheit

teprve: I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

ťuknout si: ťuknout si na zdravíauf die Gesundheit anstoßen

vetchý: přen. vetché zdravízerrüttete Gesundheit

vyváznout: vyváznout se zdravou kůžímit heiler Haut davonkommen

životní: zdravý životní stylgesunde Lebensweise

barva: mít zdravou barvueine gesunde Farbe haben

kořínek: mít zdravý kořínekeinen guten Kern haben

heil: ve zdraví dorazit do cíleheil am Ziel ankommen

hinsichtlich: vzhledem k jeho zdravíhinsichtlich seiner Gesundheit

Zahn: křivé/zdravé/falešné zubyschiefe/gesunde/falsche Zähne

zuwider: rozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumemder Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffen

abträglich: Kouření škodí zdraví.Rauchen ist der Gesundheit abträglich.

Ehrgeiz: zdravá/chorobná ctižádostein gesunder/krankhafter Ehrgeiz

erheben: pozvednout sklenici na čí zdravídas Glas auf j-s Wohl erheben

Gesundheit: Na zdraví!, Zdravíčko! při kýchnutíGesundheit!

heben: pozvednout kalich na čí zdravíauf j-s Wohl den Kelch heben

kernig: mít pevné zdravípřen. kernige Gesundheit haben

klar: mít zdravý rozumpřen. einen klaren Verstand haben

Pflege: péče o tělo/zdravídie Pflege des Körpers/der Gesundheit

Schatz: Zdraví je vzácný poklad.Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.

Selbstbewusstsein: zdravé sebevědomígesundes Selbstbewusstsein

Prosit: Na zdraví!Prosit!

zdravý: zdravá výživagesunde Nahrung