Hlavní obsah

zdravý

Přídavné jméno

  1. (o člověku ap.) gesund, heil
  2. (zdraví prospěšný) gesundzdravá výživagesunde Nahrung
  3. (přirozený, neporušený) gesund, heilzdravý vztaheine gesunde Beziehung

Vyskytuje se v

lehký: práv. lehké ublížení na zdravíleichte Körperverletzung

zdraví: péče o zdravídie Gesundheitspflege

zdravit: zdraví Tě/Vás v dopiseches grüßt Dich/Sie

chatrný: mít chatrné zdravíeine gebrechliche Gesundheit haben

křehký: mít křehké zdravíeine gebrechliche Gesundheit haben

na: napít se na čí zdravíauf j-s Gesundheit trinken

nahlodat: nahlodat zdraví kohoj-s Gesundheit anknacksen

nezdravý: nezdravé dítěein ungesundes Kind

nezdravý: Kouření je nezdravé.Rauchen ist gesundheitsschädlich.

plíce: mít zdravé plíceeine gesunde Lunge haben

podlomený: podlomené zdravíangegriffene Gesundheit

poklad: Zdraví je vzácný poklad.Die Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.

pozeptat se: pozeptat se po zdravísich nach der Gesundheit erkundigen

přát: přát komu zdraví/štěstí/láskuj-m Gesundheit/Glück/Liebe wünschen

přečkat: přečkat válku ve zdravíden Krieg gesund überstehen

přestát: Přestál stěhování ve zdraví.Er hat den Umzug gesund überstanden.

ptát se: ptát se na čí zdravínach j-s Gesundheit fragen

stáří: dožít se stáří ve zdravídas Alter in Gesundheit erreichen

škodlivý: Kouření je zdraví škodlivé.Rauchen ist gesundheitsschädlich.

špatný: špatné zdravíschwache Gesundheit

teprve: I zdravému se šlo špatně, co teprve jemu.Auch dem Gesunden ging es sich schlecht, und ihm erst.

ťuknout si: ťuknout si na zdravíauf die Gesundheit anstoßen

vetchý: přen. vetché zdravízerrüttete Gesundheit

vyváznout: vyváznout se zdravou kůžímit heiler Haut davonkommen

zdraví: navrátit se ve zdravígesund zurückkehren

zdraví: připít komu na zdravíauf j-s Wohl trinken

životní: zdravý životní stylgesunde Lebensweise

barva: mít zdravou barvueine gesunde Farbe haben

kořínek: mít zdravý kořínekeinen guten Kern haben

zdraví: Na zdraví!přípitek Zum Wohl!, Prosit!, při kýchnutí Gesundheit!

heil: heil am Ziel ankommenve zdraví dorazit do cíle

hinsichtlich: hinsichtlich seiner Gesundheitvzhledem k jeho zdraví

Zahn: schiefe/gesunde/falsche Zähnekřivé/zdravé/falešné zuby

zuwider: der Vernunft zuwider eine falsche Entscheidung treffenrozhodnout (se) v rozporu se zdravým rozumem

abträglich: Rauchen ist der Gesundheit abträglich.Kouření škodí zdraví.

Ehrgeiz: ein gesunder/krankhafter Ehrgeizzdravá/chorobná ctižádost

erheben: das Glas auf j-s Wohl erhebenpozvednout sklenici na čí zdraví

Gesundheit: Gesundheit!Na zdraví!, Zdravíčko! při kýchnutí

Gesundheit: eine eiserne/robuste Gesundheit habenmít železné zdraví

Gesundheit: Er ist bei guter Gesundheit.Těší se dobrému zdraví.

heben: auf j-s Wohl den Kelch hebenpozvednout kalich na čí zdraví

kernig: přen. kernige Gesundheit habenmít pevné zdraví

klar: přen. einen klaren Verstand habenmít zdravý rozum

Pflege: die Pflege des Körpers/der Gesundheitpéče o tělo/zdraví

Schatz: Gesundheit ist ein kostbarer Schatz.Zdraví je vzácný poklad.

Selbstbewusstsein: gesundes Selbstbewusstseinzdravé sebevědomí

Prosit: Prosit!Na zdraví!