Hlavní obsah

přát

Nedokonavé sloveso

  1. (někomu úspěch ap.) wünschen, gönnenTu výhru ti přeju.Den Gewinn gönne ich dir.
  2. (vyslovit přání) wünschenpřát dobrou nocgute Nacht wünschenpřát komu zdraví/štěstí/láskuj-m Gesundheit/Glück/Liebe wünschen
  3. (dopřávat) gönnen

Vyskytuje se v

aby: Ich wünsche dir, dass du bald gesund wirst.Přeji ti, aby ses brzy uzdravil.

přát si: Was wünschst du (dir) zum Geburtstag?Co si přeješ k narozeninám?

ráčit: Was wünschen Sie (sich)?hovor. Co (si) račte přát?

radostný: j-m frohe Festtage wünschenpřát komu radostné svátky

úspěch: j-m viel Erfolg wünschenpřát komu mnoho úspěchů

Velikonoce: Ich wünsche dir frohe Ostern!Přeji ti veselé Velikonoce!

štěstí: Frisch gewagt ist halb gewonnen.přísl. Odvážnému štěstí přeje.

all: j-m alles Gute wünschenpřát komu všechno dobré

angenehm: j-m angenehme Unterhaltung wünschenkomu přát příjemnou zábavu

gönnen: Ich gönne ihm sein Glück von Herzen.Ze srdce mu jeho štěstí přeju.

přát: Den Gewinn gönne ich dir.Tu výhru ti přeju.