Hlavní obsah

štěstí

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • das Glück, das GlücksgefühlMnoho štěstí!Viel Glück!na štěstíglücklicherweise, zum Glückčtyřlístek pro štěstíder Glücksklee

Vyskytuje se v

štěstěna: Štěstěnabohyně die Glücksgöttin, die Fortuna

letecký: letecké neštěstídas Flugzeugunglück

miláček: být miláčkem Štěstěnyein Glückskind sein

hodně: mít hodně štěstíviel Glück haben

kalit: kalit štěstí komuj-s Glück trüben

karta: mít štěstí v kartáchGlück im Kartenspiel haben

křehký: křehké štěstídas unbeständige Glück

nadskakovat: nadskakovat štěstímvor Freude hüpfen

neštěstí: přivést koho do neštěstíj-n ins Unglück stürzen

neštěstí: Stalo se neštěstí.Es ist ein Unglück passiert.

oněmělý: oněmělý štěstímvor Glück verstummt

opilý: být opilý štěstímvor Glück betrunken sein

opustit: opustit přítele v neštěstíden Freund im Unglück verlassen

otupělý: být otupělý neštěstímdurch das Unglück benommen sein

pomyslný: pomyslné štěstíimaginäres Glück

prostoupit: Byl prostoupen pocitem štěstí.Er war vom Glücksgefühl durchdrungen.

přát: přát komu zdraví/štěstí/láskuj-m Gesundheit/Glück/Liebe wünschen

přinášet: Pavouk přináší štěstí.Die Spinne bringt Glück.

recept: recept na štěstíRezept für das Glück

štěstěna: miláček/dítě Štěstěnydas Glückskind/der Glückspilz

trocha, troška: trocha štěstíein Quäntchen Glück

vyváznout: Měl štěstí, že vyvázl živý.Er hatte Glück, dass er dem Tod entkommen ist.

zakusit: zakusit štěstíGlück erfahren

zářit: Oči jí zářily štěstím.Ihre Augen strahlten vor Glück.

zavzlykat: zavzlykat štěstímvor Glück aufschluchzen

zvrtnout: Nečekané neštěstí zvrtlo všechny jeho plány.Ein unerwartetes Unglück hat alle seine Pläne umgestoßen.

hra: Štěstí ve hře, neštěstí v lásce.Glück im Spiel, Pech in der Liebe.

hromádka: vypadat jako hromádka neštěstíwie ein Häufchen Unglück aussehen

neštěstí: vypadat jako hromádka neštěstíwie ein Häufchen Unglück ausschauen

neštěstí: Neštěstí nechodí nikdy samo.Ein Unglück kommt selten allein.

poplivat: přen. poplivat koho pro štěstíj-m toi, toi, toi wünschen

dahin: Mein Glück ist dahin.Moje štěstí je ztraceno.

Unglück: ein Unglück verhindernzabránit neštěstí

Unglück: j-n ins Unglück bringendostat koho do neštěstí

besitzen: keine Glück mehr besitzenjiž nemít štěstí

erbarmen: Sein Unglück erbarmte mich.Jeho neštěstí ve mě vzbuzovalo soucit.

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

Glück: mit etw. bei j-m kein Glück habennemít štěstí s čím u koho

Glück: Den Bruder verlässt das Glück.Bratra opouští štěstí.

gönnen: Ich gönne ihm sein Glück von Herzen.Ze srdce mu jeho štěstí přeju.

teils: Teils hatte ich Glück, teils Pech.Částečně jsem měl štěstí, částečně smůlu.

traumhaft: traumhaftes Glück habenmít fantastické štěstí

trunken: trunken von/vor Glückopojený štěstím

verhüten: ein Unglück verhütenzabránit neštěstí

verlieren: Ich habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren.Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.

verwandeln: Das Glück hat sie völlig verwandelt.Štěstí ji zcela proměnilo.

viel: Viel Glück!Mnoho štěstí!

wirklich: wirkliche Aussagen der Zeugen des Unglücksskutečné výpovědi svědků neštěstí

Glück: mehr Glück als Verstand habenmít víc štěstí než rozumu

Glück: Jeder ist seines Glückes Schmied.Každý svého štěstí strůjcem.