Hlavní obsah

štěstí

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • das Glück, das GlücksgefühlMnoho štěstí!Viel Glück!na štěstíglücklicherweise, zum Glückčtyřlístek pro štěstíder Glücksklee

Vyskytuje se v

letecký: das Flugzeugunglückletecké neštěstí

miláček: ein Glückskind seinbýt miláčkem Štěstěny

štěstí: der Glückskleečtyřlístek pro štěstí

hodně: viel Glück habenmít hodně štěstí

kalit: j-s Glück trübenkalit štěstí komu

karta: Glück im Kartenspiel habenmít štěstí v kartách

křehký: das unbeständige Glückkřehké štěstí

nadskakovat: vor Freude hüpfennadskakovat štěstím

neštěstí: j-n ins Unglück stürzenpřivést koho do neštěstí

oněmělý: vor Glück verstummtoněmělý štěstím

opilý: vor Glück betrunken seinbýt opilý štěstím

opustit: den Freund im Unglück verlassenopustit přítele v neštěstí

otupělý: durch das Unglück benommen seinbýt otupělý neštěstím

pomyslný: imaginäres Glückpomyslné štěstí

prostoupit: Er war vom Glücksgefühl durchdrungen.Byl prostoupen pocitem štěstí.

přát: j-m Gesundheit/Glück/Liebe wünschenpřát komu zdraví/štěstí/lásku

přinášet: Die Spinne bringt Glück.Pavouk přináší štěstí.

recept: Rezept für das Glückrecept na štěstí

trocha, troška: ein Quäntchen Glücktrocha štěstí

vyváznout: Er hatte Glück, dass er dem Tod entkommen ist.Měl štěstí, že vyvázl živý.

zakusit: Glück erfahrenzakusit štěstí

zářit: Ihre Augen strahlten vor Glück.Oči jí zářily štěstím.

zavzlykat: vor Glück aufschluchzenzavzlykat štěstím

zvrtnout: Ein unerwartetes Unglück hat alle seine Pläne umgestoßen.Nečekané neštěstí zvrtlo všechny jeho plány.

hra: Glück im Spiel, Pech in der Liebe.Štěstí ve hře, neštěstí v lásce.

hromádka: wie ein Häufchen Unglück aussehenvypadat jako hromádka neštěstí

poplivat: j-m toi, toi, toi wünschenpřen. poplivat koho pro štěstí

dahin: Mein Glück ist dahin.Moje štěstí je ztraceno.

Unglück: ein Unglück verhindernzabránit neštěstí

besitzen: keine Glück mehr besitzenjiž nemít štěstí

erbarmen: Sein Unglück erbarmte mich.Jeho neštěstí ve mě vzbuzovalo soucit.

Glück: viel Glück in der Liebe/im Spiel habenmít hodně štěstí v lásce/ve hře

gönnen: Ich gönne ihm sein Glück von Herzen.Ze srdce mu jeho štěstí přeju.

teils: Teils hatte ich Glück, teils Pech.Částečně jsem měl štěstí, částečně smůlu.

traumhaft: traumhaftes Glück habenmít fantastické štěstí

trunken: trunken von/vor Glückopojený štěstím

verhüten: ein Unglück verhütenzabránit neštěstí

verlieren: Ich habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren.Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.

verwandeln: Das Glück hat sie völlig verwandelt.Štěstí ji zcela proměnilo.

viel: Viel Glück!Mnoho štěstí!

wirklich: wirkliche Aussagen der Zeugen des Unglücksskutečné výpovědi svědků neštěstí

štěstěna: bohyně die Glücksgöttin, die FortunaŠtěstěna