Hlavní obsah

besitzen

Slovesobesaß, h. besessen

  • vlastnit, mítein Haus/ein Grundstück/Aktien besitzenvlastnit dům/pozemek/akciekeine Glück mehr besitzenjiž nemít štěstí

Vyskytuje se v

ergreifen: zmocnit se čehovon etw. Besitz ergreifen

Besitz: mít co ve vlastnictvíetw. in Besitz haben

noch: Neměl ani peníze, ani majetek.Er besaß weder Geld noch Gut.

Übermacht: mít převahudie Übermacht haben/besitzen

uneingeschränkt: mít čí plnou důvěruj-s uneingeschränktes Vertrauen besitzen

geniální: mít geniální schopnostigeniale Fähigkeiten besitzen

likvidní: vlastnit likvidní akcieliquide Aktien besitzen

majetek: spravovat/vlastnit majetekein Vermögen verwalten/besitzen

mít: mít vlastní byteine eigene Wohnung besitzen

nemovitý: nemovitý majetekimmobiler Besitz

posedlý: být posedlý ďáblemvom Teufel besessen sein

společně: společně vlastnit cogemeinsam besitzen etw.

spravovat: spravovat majetek společnostiden Besitz der Gesellschaft verwalten

vlastnit: vlastnit dům/autoein Haus/Auto besitzen

ďábel: být posedlý ďáblemvom Teufel besessen sein

besitzen: vlastnit dům/pozemek/akcieein Haus/ein Grundstück/Aktien besitzen