Hlavní obsah

Besitz

Der, podstatné jméno~es

  1. vlastnictví, majetek osobní ap.etw. in Besitz habenmít co ve vlastnictvíprivater/staatlicher Besitzsoukromý/státní majetek
  2. držení, držbarechtmäßiger Besitzoprávněné držení

Vyskytuje se v

ergreifen: von etw. Besitz ergreifenzmocnit se čeho

besitzen: ein Haus/ein Grundstück/Aktien besitzenvlastnit dům/pozemek/akcie

noch: Er besaß weder Geld noch Gut.Neměl ani peníze, ani majetek.

Übermacht: die Übermacht haben/besitzenmít převahu

uneingeschränkt: j-s uneingeschränktes Vertrauen besitzenmít čí plnou důvěru

geniální: geniale Fähigkeiten besitzenmít geniální schopnosti

likvidní: liquide Aktien besitzenvlastnit likvidní akcie

majetek: ein Vermögen verwalten/besitzenspravovat/vlastnit majetek

mít: eine eigene Wohnung besitzenmít vlastní byt

nemovitý: immobiler Besitznemovitý majetek

posedlý: vom Teufel besessen seinbýt posedlý ďáblem

společně: gemeinsam besitzen etw.společně vlastnit co

spravovat: den Besitz der Gesellschaft verwaltenspravovat majetek společnosti

vlastnit: ein Haus/Auto besitzenvlastnit dům/auto

ďábel: vom Teufel besessen seinbýt posedlý ďáblem

Besitz: etw. in Besitz habenmít co ve vlastnictví