Hlavní obsah

Besitz

Der, podstatné jméno~es

  1. vlastnictví, majetek osobní ap.etw. in Besitz habenmít co ve vlastnictvíprivater/staatlicher Besitzsoukromý/státní majetek
  2. držení, držbarechtmäßiger Besitzoprávněné držení

Vyskytuje se v

ergreifen: von etw. Besitz ergreifenzmocnit se čeho

besitzen: ein Haus/ein Grundstück/Aktien besitzenvlastnit dům/pozemek/akcie

besitzen: keine Glück mehr besitzenjiž nemít štěstí

noch: Er besaß weder Geld noch Gut.Neměl ani peníze, ani majetek.

Übermacht: die Übermacht haben/besitzenmít převahu

uneingeschränkt: j-s uneingeschränktes Vertrauen besitzenmít čí plnou důvěru

geniální: mít geniální schopnostigeniale Fähigkeiten besitzen

likvidní: vlastnit likvidní akcieliquide Aktien besitzen

majetek: spravovat/vlastnit majetekein Vermögen verwalten/besitzen

mít: mít vlastní byteine eigene Wohnung besitzen

nemovitý: nemovitý majetekimmobiler Besitz

posedlý: být posedlý ďáblemvom Teufel besessen sein

společně: společně vlastnit cogemeinsam besitzen etw.

spravovat: spravovat majetek společnostiden Besitz der Gesellschaft verwalten

vlastnit: vlastnit dům/autoein Haus/Auto besitzen

vlastnit: Vlastníte zbraň?Besitzen Sie eine Waffe?

ďábel: být posedlý ďáblemvom Teufel besessen sein