Hlavní obsah

Sitz

Vyskytuje se v

Boot: Wir sitzen alle im selben/in einem Boot.Všichni jsme na jedné lodi.

Dampfer: auf dem falschen Dampfer sein/sitzen/sich befindenbýt na omylu, být vedle

Fett: im Fett sitzenmít se jako prase v žitě

Geldbeutel: auf dem Geldbeutel sitzensedět na penězích být lakomý

Modell: j-m Modell stehen/sitzenstát/sedět komu modelem

Nadel: (wie) auf Nadeln sitzensedět jako na trní/jehlách

Ohr: auf den Ohren sitzensedět si na uších

Pulverfass: auf einem Pulverfass sitzensedět na sudu střelného prachu

Quelle: an der Quelle sitzenbýt (přímo) u zdroje/pramene

Sattel: fest im Sattel sitzensedět pevně v sedle v práci ap.

Schalthebel: an den Schalthebeln der Macht sitzenbýt u kormidla/vesla, tahat za drátky

sitzen: auf etw. Dat wie die Glucke auf den Eiern sitzenna čem sedět jak kvočna na vejcích

Tinte: in der Tinte sitzenbýt v pěkné kaši/bryndě

trocken: auf dem Trock(e)nen sitzenbýt na mizině bez peněz

Wurm: Da ist/sitzt der Wurm drin.Tady něco neklape/nehraje.

an: an der Bar sitzensedět u baru

angegossen: j-m wie angegossen sitzensedět komu jako ulité

Essen: (gerade) beim Essen sitzen(právě) sedět u jídla

Kasse: an der Kasse sitzensedět u pokladny

Klemme: in der Klemme sitzenbýt v bryndě

Steuer: am Steuer sitzensedět za volantem

unter: unter einem Baum sitzensedět pod stromem

Bank: Er sitzt in der ersten Bank.Sedí v první lavici.

Glotze: ein paar Stunden vor der Glotze sitzensedět před telkou několik hodin

Hexenkessel: sport. im Hexenkessel sitzensedět v kotli

obwohl: Obwohl es schon Herbst ist, kann man noch im Freien sitzen.Přestože je již podzim, dá se ještě sedět venku.

Reihe: in der fünften Reihe sitzensedět v páté řadě

Sitz: Sein Sitz ist leer.Jeho sedadlo je volné.

Untersuchungshaft: in Untersuchungshaft sitzensedět ve vyšetřovací vazbě

Zwickmühle: in der Zwickmühle sein/sitzenbýt v bryndě

bez, beze: regungslos sitzensedět bez hnutí

brynda: in der Patsche sitzenbýt v bryndě

kaše: in der Patsche sitzenbýt v pěkné kaši

model: Modell sitzensedět modelem

rovně: kerzengerade sitzensedět rovně jako svíčka

sedět: j-m Modell sitzensedět komu modelem

balkon: der Sitz auf dem ersten Balkonsedadlo na prvním balkoně

bar: an der Bar sitzensedávat u/na baru

blízko: nahe der Tür sitzensedět blízko dveří

čelo: am Kopf der Tafel sitzensedět v čele tabule

dřep: in der Hocke sitzensedět v dřepu

galerie: im obersten Rang sitzensedět v horní galerii

humus: Wie kannst du in dieser Sauerei sitzen?Jak můžeš sedět v tom humusu?

klidně: ruhig sitzenklidně sedět

krb: am Kamin sitzensedět u krbu

lavička: auf einer Parkbank sitzensedět na lavičce v parku

levice: j-m zur Linken sitzensedět komu po levici

naproti: Sie saßen einander gegenüber.Seděli naproti sobě.

nemukat: Bleib sitzen und muckse dich nicht!Seď a nemukej!

nepohodlný: ein unbequemer Sitznepohodlné sedadlo

obkročmo: auf etw. rittlings sitzensedět na čem obkročmo

obsazení: die Besetzung aller Sitze im Theaterobsazení všech sedadel v divadle

okolo: rings um den Tisch sitzensedět okolo stolu

opěrka: der Sitz mit Lehnesedadlo s opěrkou

papat: Sitzen bleiben und essen!Seď a papej!

podělaný: Er sitzt wieder vor der blöden Glotze.Zase sedí před tou podělanou televizí.

prostředek: in der Mitte der Straße sitzensedět v prostředku silnice

přední: in der vorderen Reihe sitzensedět v přední řadě

přiléhat: Die Dichtung muss gut sitzen.Těsnění musí dobře přiléhat.

sklopit: den Sitz (im Auto) umklappensklopit sedadlo (v autě)

sklopný: klappbarer Sitzsklopné sedadlo

sluníčko: in der Sonne sitzensedět na sluníčku

směr: gegen/in Fahrtrichtung sitzensedět proti/ve směru jízdy

u: am Fernseher sitzensedět u televize

ulitý: Das Kleid sitzt wie angegossen.Šaty jí padnou jako ulité.

vejce: auf den Eiern sitzensedět na vejcích

veranda: auf der Veranda sitzensedět na verandě

vězet: Das Auto sitzt im Schnee fest.Auto vězí ve sněhu.

vpředu: Darf ich vorne sitzen?Můžu sedět vpředu?

vypérovaný: schlecht gefederte Sitzešpatně vypérovaná sedadla

za: am Tisch sitzensedět za stolem

hajzl: Wir sitzen in der Scheiße!Jsme v hajzlu!

kout: in der Ecke sitzenpřen. sedět v koutě

loď: Wir sitzen alle in einem Boot.Jsme všichni na stejné lodi.

obžalovaný: auf der Anklagebank sitzensedět na lavici obžalovaných

pevný: fest im Sattel sitzensedět pevně v sedle

pramen: an der Quelle sitzenbýt přímo u pramene (informací)

přibitý: wie angenagelt sitzen bleibenpřen. zůstat sedět jako přibitý

řezat: den Ast absägen, auf dem man sitztřezat si pod sebou větev

Affe: einen Affen (sitzen) habenmít opici být opilý

špendlík: Er saß wie auf Nadeln.Seděl jako na špendlíkách.

větev: den Ast absägen, auf dem man sitztuřezávat si pod sebou větev

zdroj: an der Quelle sitzenbýt u zdroje

žhavý: (wie) auf glühenden Kohlen sitzensedět jako na žhavém uhlí

žito: im Fett sitzenzhrub. mít se jako prase v žitě