Hlavní obsah

bar

Vyskytuje se v

mléčný: die Milchbarmléčný bar

peníze: peníze na ruku(bares) Geld auf die Hand

holý: To je holá skutečnost!Das ist bare Wirklichkeit!

hotově: platit hotověbar zahlen

hotovost: platit v hotovosti(in) bar bezahlen

medvědice: Velká medvědiceder Große Bär

obnos: vyplatit celý obnos v hotovostiden ganzen Betrag bar auszahlen

platit: platit hotově komuj-m bar zahlen

ulovit: Er hat das Mädchen in einer Bar aufgegabelt.Ulovil tu dívku v jednom baru.

zaplatit: zaplatit hotově/kartou/na splátkyin bar/mit der Kreditkarte/in Raten bezahlen

nos: věšet komu bulíky na nosj-m einen Bären aufbinden

an: sedět u baruan der Bar sitzen

bar: zaplatit hotově(in) bar bezahlen

bezahlen: zaplatit v hotovosti/šekem coetw. bar/mit Scheck bezahlen

Fang: lov medvědůder Fang von Bären

Geld: peníze v hotovosti, hotové penízebares Geld

Highlife: V tavernách, barech a pouličních kavárnách je večer živo.hovor. Abends ist Highlife in Tavernen, Bars und Straßencafés.

wie: silný jako medvědstark wie ein Bär

Bär: komu věšet bulíky na nos, koho vodit za nosj-m einen Bären aufbinden

Münze: brát co za bernou mincietw. Akk für bare Münze nehmen