Hlavní obsah

peníze

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

  • das Geldhotové penízedas Bargeldpeníze na ruku(bares) Geld auf die Handdrobné penízedas Kleingeld

Vyskytuje se v

abheben: Geld vom Konto abhebenvyzvednout peníze z konta

bar: bares Geld habenmít peníze v hotovosti

bei: viel Geld bei sich habenmít u sebe hodně peněz

disponieren: über sein Geld disponieren könnenmoci disponovat penězi

hängen: am Geld/am Leben/an der Heimat hängenlpět na penězích/životě/domově

nötig: das nötige Geld habenmít potřebné peníze

all: all sein Geldvšechny jeho peníze

ansprechen: Er hat mich um Geld angesprochen.Požádal mě o peníze.

anvertrauen: Er hat ihr eine Geldsumme anvertraut.Svěřil jí peníze.

Aufgabe: Sie bekam die Aufgabe, Geld zu beschaffen.Dostala za úkol opatřit peníze.

aus: Wir haben kein Geld mehr, nun ist es aus (und vorbei) mit unserer Weltreise.Nemáme už peníze, teď je po naší cestě kolem světa.

ausgehen: Das Geld ging uns aus.Došly nám peníze.

ausstatten: j-n mit Geldmitteln ausstattenvybavit penězi koho

beisteuern: Geld zu einer Party beisteuernpřispět na party penězi

bevor: Bevor du nicht genügend Geld verdienst, kannst du dir kein Auto kaufen.Dokud nevyděláš dost peněz, nemůžeš si koupit auto.

brauchen: Geld für eine neue Wohnung brauchenpotřebovat peníze na nový byt

bringen: j-n um das Geld bringenpřipravit o peníze koho

dafür: Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.

denn: Wer hat denn schon so viel Geld?Kdo má dnes (ale) tolik peněz?

einlegen: Gelder auf ein Konto einlegenukládat peníze na účet

entwenden: aus der Kasse Geld entwendenodcizit z pokladny peníze

erschwindeln: Er hat (sich) eine Menge Geld erschwindelt.Vyloudil (si) spoustu peněz.

gebrechen: an Geld gebrechenmít nedostatek peněz

Geld: j-m Geld borgen/schuldenpůjčit/dlužit peníze komu

Geldautomat: Geld am Geldautomaten abhebenvybrat peníze z bankomatu

haben: viel Geld habenmít hodně peněz

hergeben: das Geld für etw. hergebenvydat za co peníze

herhaben: Wo hat er so viel Geld her?Kde vzal tolik peněz?

hernehmen: Wo nehme ich Geld her?Kde vezmu peníze?

kein, keine: kein Geld/keine Zeitžádné peníze/žádný čas

knausern: mit seinem Geld knausernškudlit peníze

Koffer: ein Koffer voll Geldkufr plný peněz

Konto: Geld von einem Konto abhebenvyzvednout si peníze z konta

liegen: Das Geld liegt auf der Bank.Peníze jsou uloženy v bance.

mehr: Wir brauchen mehr Geld.Potřebujeme více peněz.

melken: seine Oma schamlos melkennestydatě tahat peníze z babičky

noch: Er besaß weder Geld noch Gut.Neměl ani peníze, ani majetek.

nutzbringend: sein Geld nutzbringend investierensvé peníze výhodně investovat

pfeifen: aufs Geld pfeifenkašlat na peníze

reuen: Das Geld reut mich.Je mi líto peněz.

Sack: přen. ein Sack voll Geldpytel peněz

sonst: Gib mir sofort das Geld, sonst werde ich böse.Okamžitě mi dej ty peníze, jinak se naštvu.

sparen: das Geld bei einer Bank sparenspořit peníze u banky

Spende: Spenden an Gelddary ve formě peněz

Stange: eine Stange Geldhromada/fůra peněz

stiften: Geld stiftenpřispět penězi

Sucht: die Sucht nach Geldtouha po penězích

umwechseln: das Geld an der Grenze umwechselnvyměnit peníze na hranicích

verschließen: Geld verschließenuschovat pod zámek peníze

versehen: j-n/sich für die Reise mit Geld versehenzaopatřit koho/se na cestu penězi

versorgen: j-n mit Geld versorgenzaopatřit koho penězi

weder: Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.Nemám na to ani čas, ani peníze.

wegkommen: In der Firma kommt Geld weg.Ve firmě se ztrácejí peníze.

arbeiten: sein Geld arbeiten lassennechat své peníze pracovat

Zeit: Zeit ist Geld.Čas jsou peníze.

bokem: Geld beiseitelegendát (si) peníze bokem

hodnota: der Wert des Geldeshodnota peněz

hotový: das Bargeldhotové peníze

investorský: das Investorengeldinvestorské peníze

bankomat: Geld am Bankautomat abhebenvybrat peníze z bankomatu

bezvýznamný: eine unbedeutende (Geld)Summebezvýznamná částka (peněz)

darovat: das Geld für etw. spendendarovat peníze na co

dát: j-m Geld gebendát komu peníze

dojít: Geld von der Bank holendojít si do banky pro peníze

falešný: falsches Geld/falsche Banknotenfalešné peníze/bankovky

falšovat: das Geld fälschenfalšovat peníze

fuč: Das Geld ist futsch.Peníze jsou fuč.

fůra: einen Batzen Geld habenmít fůru peněz

hádka: ein Streit ums Geldhádka o peníze

hezký: schönes Geld bekommendostávat hezké peníze

hlad: die Gier nach Geld, die Geldgierhlad po penězích

hladový: geldgierighladový po penězích

hloupost: Geld für Dummheiten ausgebendávat peníze za hlouposti

hodně: viel Geld/Zeithodně peněz/času

honba: die Geldjagdhonba za penězi

hrát: um Geld spielenhrát o peníze

hříšný: für j-n/etw. Sündengeld zahlenplatit hříšné peníze za koho/co

jednak: Ich fahre nicht, ich hab einerseits keine Zeit, andererseits kein Geld.Nepojedu, nemám jednak čas, jednak peníze.

kopa: ein Batzen Geldkopa peněz

čas: Zeit ist Geld.Čas jsou peníze.

drahý: etw. für teures Geld kaufenkoupit co za drahé peníze

komín: Er jagte sein Geld zum Schornstein hinaus.přen. Jeho peníze vyletěly komínem.