Hlavní obsah

dafür

Příslovce

  1. pro to, za to, na toDafür hat er kein Verständnis.Nemá pro to porozumění.Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.
  2. pro (to) ve prospěch této věciWer ist dafür?Kdo je pro?

Vyskytuje se v

kaufen: Za to si nic nekoupím.Dafür kann ich mir nichts kaufen.

begabt: Na to není talentovaná.Dafür ist sie nicht begabt.

etlich(er,e,es): Potřebuji na to ještě nějakou dobu.Ich brauche dafür noch etliche Zeit.

weder: Nemám na to ani čas, ani peníze.Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.

pro: důvody pro a protiGründe dafür und dagegen

dát: Co ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?

: Za to já nemohu.Dafür kann ich nichts.

mít: Nemám na to čas.Dafür habe ich keine Zeit.

moct: Já za to nemohu.Ich kann nicht dafür.

přizabít: Málem ho za to přizabil.Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.

vděčný: Byl bych vám za to vděčen.Ich wäre euch dafür dankbar.

většina: Většina je pro.Die Mehrheit ist dafür.

vybýt: Na to nám už nevybyl čas.Dafür blieb uns keine Zeit mehr übrig.

zásadně: být zásadně progrundsätzlich dafür sein

být: být pro/protidafür/dagegen sein

dafür: Nemá pro to porozumění.Dafür hat er kein Verständnis.