Hlavní obsah

dafür

Příslovce

  1. pro to, za to, na toDafür hat er kein Verständnis.Nemá pro to porozumění.Sie hat dafür viel Geld ausgegeben.Dala za to hodně peněz.
  2. pro (to) ve prospěch této věciWer ist dafür?Kdo je pro?

Vyskytuje se v

kaufen: Dafür kann ich mir nichts kaufen.Za to si nic nekoupím.

begabt: Dafür ist sie nicht begabt.Na to není talentovaná.

etlich(er,e,es): Ich brauche dafür noch etliche Zeit.Potřebuji na to ještě nějakou dobu.

weder: Ich habe dafür weder Zeit noch Geld.Nemám na to ani čas, ani peníze.

pro: důvody pro a protiGründe dafür und dagegen

dát: Co ti za to dali?Wie viel hast du dafür bekommen?

: Za to já nemohu.Dafür kann ich nichts.

mít: Nemám na to čas.Dafür habe ich keine Zeit.

moct: Já za to nemohu.Ich kann nicht dafür.

přizabít: Málem ho za to přizabil.Er hat ihn dafür halb totgeschlagen.

vděčný: Byl bych vám za to vděčen.Ich wäre euch dafür dankbar.

většina: Většina je pro.Die Mehrheit ist dafür.

vybýt: Na to nám už nevybyl čas.Dafür blieb uns keine Zeit mehr übrig.

zásadně: být zásadně progrundsätzlich dafür sein

být: být pro/protidafür/dagegen sein