Hlavní obsah

weder

Spojka

  • weder ... noch ani ... aniIch habe dafür weder Zeit noch Geld.Nemám na to ani čas, ani peníze.

Vyskytuje se v

Sinn: weder Sinn noch Verstand habennemít ani hlavu, ani patu

Steg: weder Weg noch Stegžádná cesta

weder: weder ... nochani ... ani

ander(er,e,es): weder das eine noch das andereani jedno, ani druhé

Schaden: weder Schaden noch Nutzen von etw. habennemít z čeho ani škodu, ani užitek

ani: weder - noch(ani) - ani

ryba: Er ist weder Fisch noch Fleisch.Není ani ryba, ani rak.

noch: weder...noch...ani ... ani...