Hlavní obsah

begabt

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

begeben: sich begebenodebrat se domů ap.

begeben: sich begebenan etw. Akk pustit se, dát se do čeho do práce ap.

begeben: sich begebenzříci se, vzdát se výhod ap.

begeben: sich begebenudát se, přihodit se neštěstí ap.

Glatteis: sich aufs Glatteis begebenpustit se na tenký led

zur: sich zur Ruhe begebenuložit se ke spánku

ausweisen: Dieser Film weist ihn als begabten Regisseur aus.Tento film o něm svědčí jako o nadaném režisérovi.

begeben: sich in Gefahr begebendostat se do nebezpečí

begeben: sich in die Hände der Ärzte begebensvěřit se do rukou lékařů

organisatorisch: organisatorisch begabt seinbýt organizačně nadaný

malířka: nadaná malířkaeine begabte Malerin

načít: načít nový úkolsich an die neue Aufgabe begeben

nepříliš: nepříliš nadanýnicht sehr/allzu begabt

obchůzka: vydat se na obchůzkusich auf Streife begeben

cesta: dát se na cestudie Reise antreten, sich auf Reisen begeben

vlézt: vlézt do chomoutusich ins Ehejoch begeben