Hlavní obsah

einlegen

Sloveso

  1. vložit, dátSohlen in die Stiefel einlegendát vložky do holínekeinen neuen Film in die Kamera einlegenvložit nový film do fotoaparátu
  2. gastr.naložit okurky ap., zavařit višně ap.
  3. vykládat, intarzovat nábytek ap.
  4. fin.uložit, vložit část výplaty ap.Gelder auf ein Konto einlegenukládat peníze na účet
  5. zařadit, vložit přestávku do programu ap.
  6. podat odvolání ap., vznést protest ap.

Vyskytuje se v

Wort: ztratit za koho (dobré) slovofür j-n ein (gutes) Wort einlegen

Film: založit do fotoaparátu nový filmeinen neuen Film in den Fotoapparat einlegen

Einspruch: vznést odvolání proti čemugegen etw. Einspruch einlegen

Essig: naložit houby do octaPilze in Essig einlegen

dvojka: slang. zařadit dvojkuden zweiten Gang einlegen

naložit: naložit masodas Fleisch einlegen

přimluvit se: Přimluvím se za vás.Ich werde für euch Fürsprache einlegen.

rozsudek: odvolat se proti rozsudkugegen das Urteil Berufung einlegen

vetovat: vetovat zákonsein Veto gegen das Gesetz einlegen

založit: založit film do aparátueinen Film in die Kamera einlegen

zvěřina: naložit zvěřinudas Wild einlegen

dobrý: ztratit za koho dobré slovofür j-n ein gutes Wort einlegen

film: vložit film do fotoaparátueinen Film in den Fotoapparat einlegen

einlegen: dát vložky do holínekSohlen in die Stiefel einlegen