Hlavní obsah

verlegen

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

verlegen: verlegen lächelnrozpačitě se usmívat

přemístit: die Bushaltestelle verlegenpřemístit zastávku autobusu

rozvést: die Wasserleitung im Haus verlegenrozvést vodu po domě

vydat: einen Roman in drei Bänden verlegenvydat román ve třech svazcích