Hlavní obsah

erlegen

Vyskytuje se v

erliegen: dem Feind im Kampf erliegenpodlehnout v boji nepříteli

pokušení: einer Versuchung erliegenpodlehnout pokušení

postřílet: viel Wild erlegenpostřílet mnoho zvěře

bringen: etw. Akk zum Erliegen bringenzastavit, přerušit co provoz ap.