Hlavní obsah

einlegen

Sloveso

  1. vložit, dátSohlen in die Stiefel einlegendát vložky do holínekeinen neuen Film in die Kamera einlegenvložit nový film do fotoaparátu
  2. gastr.naložit okurky ap., zavařit višně ap.
  3. vykládat, intarzovat nábytek ap.
  4. fin.uložit, vložit část výplaty ap.Gelder auf ein Konto einlegenukládat peníze na účet
  5. zařadit, vložit přestávku do programu ap.
  6. podat odvolání ap., vznést protest ap.

Vyskytuje se v

Wort: für j-n ein (gutes) Wort einlegenztratit za koho (dobré) slovo

Film: einen neuen Film in den Fotoapparat einlegenzaložit do fotoaparátu nový film

Einspruch: gegen etw. Einspruch einlegenvznést odvolání proti čemu

Essig: Pilze in Essig einlegennaložit houby do octa

dvojka: den zweiten Gang einlegenslang. zařadit dvojku

naložit: das Fleisch einlegennaložit maso

přimluvit se: Ich werde für euch Fürsprache einlegen.Přimluvím se za vás.

rozsudek: gegen das Urteil Berufung einlegenodvolat se proti rozsudku

vetovat: sein Veto gegen das Gesetz einlegenvetovat zákon

založit: einen Film in die Kamera einlegenzaložit film do aparátu

zvěřina: das Wild einlegennaložit zvěřinu

dobrý: für j-n ein gutes Wort einlegenztratit za koho dobré slovo

film: einen Film in den Fotoapparat einlegenvložit film do fotoaparátu

einlegen: Sohlen in die Stiefel einlegendát vložky do holínek