Hlavní obsah

überlegen

Sloveso

  • etw. Akk rozmyslet, promyslet, uvážit coEr hat es sich anders überlegt.Rozmyslel si to.

Přídavné jméno

  • silnější, mající převahuj-m an Intelligenz weit überlegen seinvynikat nad kým inteligencí

Vyskytuje se v

überlegen: sich überlegennaklánět se

promyslet: Ich muss es mir noch überlegen.Musím si to ještě promyslet.

promyšleně: überlegt handelnjednat promyšleně

přebrat: Ich muss es mir nochmals überlegen.Musím si to ještě přebrat.

rozmyslet se: Ich muss es mir noch überlegen.Musím se ještě rozmyslet.

rozmyslet si: Im letzten Moment hat er es sich anders überlegt.Na poslední chvíli si to rozmyslel.

výrazný: j-m haushoch überlegen seinmít výraznou převahu nad kým

hin: hin und her überlegenvšechno důkladně promyslet