Hlavní obsah

promyšleně

Příslovce

  • überlegt, durchdachtjednat promyšleněüberlegt handeln

Vyskytuje se v

promyšlený: promyšlená akceeine durchdachte Handlung

durchdenken: Ta věc není (důkladně) promyšlená.Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.

promyšleně: jednat promyšleněüberlegt handeln