Hlavní obsah

promyšlený

Přídavné jméno

  • durchdacht, überlegtpromyšlená akceeine durchdachte Handlung

Vyskytuje se v

promyšlený: eine durchdachte Handlungpromyšlená akce

durchdenken: Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.Ta věc není (důkladně) promyšlená.

überdenken: Er hat die Sache noch einmal überdacht.Ještě jednou si tu věc promyslel.

promyslet: Ich muss es mir noch überlegen.Musím si to ještě promyslet.