Hlavní obsah

promyšlený

Přídavné jméno

  • durchdacht, überlegtpromyšlená akceeine durchdachte Handlung

Vyskytuje se v

promyslet: Musím si to ještě promyslet.Ich muss es mir noch überlegen.

durchdenken: Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.Ta věc není (důkladně) promyšlená.

durchdenken: ein gut durchdachter Plandobře promyšlený plán

überdenken: Er hat die Sache noch einmal überdacht.Ještě jednou si tu věc promyslel.