Hlavní obsah

promyšlený

Přídavné jméno

  • durchdacht, überlegtpromyšlená akceeine durchdachte Handlung

Vyskytuje se v

promyšlený: promyšlená akceeine durchdachte Handlung

durchdenken: Ta věc není (důkladně) promyšlená.Die Sache ist nicht richtig durchgedacht.

überdenken: Ještě jednou si tu věc promyslel.Er hat die Sache noch einmal überdacht.

promyslet: Musím si to ještě promyslet.Ich muss es mir noch überlegen.