Hlavní obsah

einlegen

Sloveso

  1. vložit, dátSohlen in die Stiefel einlegendát vložky do holínekeinen neuen Film in die Kamera einlegenvložit nový film do fotoaparátu
  2. gastr.naložit okurky ap., zavařit višně ap.
  3. vykládat, intarzovat nábytek ap.
  4. fin.uložit, vložit část výplaty ap.Gelder auf ein Konto einlegenukládat peníze na účet
  5. zařadit, vložit přestávku do programu ap.
  6. podat odvolání ap., vznést protest ap.

Vyskytuje se v

Wort: für j-n ein (gutes) Wort einlegenztratit za koho (dobré) slovo

Film: einen neuen Film in den Fotoapparat einlegenzaložit do fotoaparátu nový film

Einspruch: gegen etw. Einspruch einlegenvznést odvolání proti čemu

Essig: Pilze in Essig einlegennaložit houby do octa

einlegen: Sohlen in die Stiefel einlegendát vložky do holínek