Hlavní obsah

hotový

Vyskytuje se v

ďábel: der Teufelskerlhotový ďábel

peníze: das Bargeldhotové peníze

postavit: Er wurde vor die vollendete Tatsache gestellt.Byl postaven před hotovou věc.

hotové: etw. mit Bargeld bezahlenplatit co hotovými

jako: Das nennst du fertig?To už máš jako hotové?

prý: Es soll morgen ganz fertig sein.Má to prý být zítra celé hotové.

že: Ich hoffe, dass ich bald fertig bin.Doufám, že budu brzy hotový.

věc: j-n vor eine vollendete Tatsache stellenpostavit koho před hotovou věc

bar: Verkauf nur gegen barprodej jen za hotové

durch sein: hovor. mit einer Hausaufgabe durch seinmít hotový domácí úkol

fertig: Ist das Essen fertig?Je jídlo hotové?

Geld: bares Geldpeníze v hotovosti, hotové peníze

Sache: beschlossene Sache seinbýt hotová věc, být uzavřená záležitost

stehen: Die Aufgabe muss morgen stehen.Úkol musí být zítra hotový.

hotový: das Bargeldhotové peníze