Hlavní obsah

hotovo

Přídavné jméno

  • fertigVše už je hotovo.Alles ist schon fertig.

Vyskytuje se v

hotový: být hotovmít uděláno fertig sein

copak: Copak, ty už jsi hotov?Ach was, du bist schon fertig?

nejdřív: Byl hotov nejdřív ze všech.Er war als erster von allen fertig.

vzkázat: Vzkaž mu, až budeš hotov.Lass ihm bestellen, wenn du fertig bist.

způli: Jsem už způli hotov.Ich bin schon halb fertig.

hotový: expr. být se vším hned hotovmit allem gleich fertig sein

raz: být s kým/čím hotov raz dvaeins, zwei mit j-m/etw. fertig sein

Ende: bis Ende des Monats mit der Arbeit fertig seinbýt hotov s prací do konce měsíce

nein: Bist du schon fertig? – Nein, noch nicht!Už jsi hotov? – Ne, ještě ne!

sobald: Ich komme, sobald ich mit der Arbeit fertig bin.Přijdu, jakmile budu hotov s prací.

sowie: Sowie ich fertig bin, komme ich.Jakmile budu hotov, přijdu.