Hlavní obsah

nejdřív, nejdříve

Příslovce

  1. (ne dříve než) frühestens, ehestensUvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.
  2. (dříve než ostatní) am ehesten, zuerstByl tam nejdřív.Er war dort am ehesten.Byl hotov nejdřív ze všech.Er war als erster von allen fertig.
  3. (nejprve) zuerstNejdříve si to přečti.Lies es zuerst durch.
  4. co nejdřív (v co nejkratší době) so bald wie möglich, baldigst, möglichst baldPřijdu co nejdřív.Ich komme so bald wie möglich.

Vyskytuje se v

nejdřív: v co nejkratší době so bald wie möglich, baldigst, möglichst baldco nejdřív

daleko: weitaus besser/mehr/früherdaleko lépe/více/dříve

možná: möglichst bald/weitco možná nejdříve/nejdále

pak: In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.

vybalit: Zuerst werde ich auspacken.Nejdříve si vybalím.

vystřízlivět: Er muss erst nüchtern werden.Musí nejdřív vystřízlivět.

bald: so bald wie möglichco možná nejdřív(e)

desto: Je eher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

eher: je eher, um so besserčím dřív, tím líp

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

einbrechen: Der Winter brach einen Monat früher ein.Zima přišla o měsíc dříve.

frühestens: frühestens am Mittwochnejdřív ve středu

halten: Seine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

umziehen: Ich muss mich erst noch umziehen.Musím se nejdříve převléknout.

womöglich: Komm womöglich früher.Přijď pokud možno dřív.

dřív: eine Stunde frühero hodinu dřív