Hlavní obsah

dřív, dříve

Příslovce

  1. (v kratší době) frühero hodinu dříveine Stunde früher
  2. (kdysi) früher, einstDřív tu bylo víc lidí.Früher gab es hier mehr Leute.
  3. (dříve než) früher als

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době so bald wie möglich, baldigst, möglichst bald

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

nejdřív: Uvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.

nejdřív: Byl tam nejdřív.Er war dort am ehesten.

nejdřív: Byl hotov nejdřív ze všech.Er war als erster von allen fertig.

nejdřív: Nejdříve si to přečti.Lies es zuerst durch.

nejdřív: Přijdu co nejdřív.Ich komme so bald wie möglich.

pak: V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.

vybalit: Nejdříve si vybalím.Zuerst werde ich auspacken.

vystřízlivět: Musí nejdřív vystřízlivět.Er muss erst nüchtern werden.

bald: so bald wie möglichco možná nejdřív(e)

desto: Je eher, desto besser.Čím dříve, tím lépe.

eher: je eher, um so besserčím dřív, tím líp

bevor: Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.Dříve než jde domů, zavře všechna okna.

einbrechen: Der Winter brach einen Monat früher ein.Zima přišla o měsíc dříve.

frühestens: frühestens am Mittwochnejdřív ve středu

halten: Seine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.

kommen: Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.

umziehen: Ich muss mich erst noch umziehen.Musím se nejdříve převléknout.

womöglich: Komm womöglich früher.Přijď pokud možno dřív.