Hlavní obsah

dřív, dříve

Příslovce

  1. (v kratší době) frühero hodinu dříveine Stunde früher
  2. (kdysi) früher, einstDřív tu bylo víc lidí.Früher gab es hier mehr Leute.
  3. (dříve než) früher als

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době so bald wie möglich, baldigst, möglichst bald

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

pak: V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.

vybalit: Nejdříve si vybalím.Zuerst werde ich auspacken.

vystřízlivět: Musí nejdřív vystřízlivět.Er muss erst nüchtern werden.

dřív: o hodinu dříveine Stunde früher