Hlavní obsah

nejdřív, nejdříve

Příslovce

  1. (ne dříve než) frühestens, ehestensUvidíme se nejdřív za dva týdny.Wir sehen uns frühestens in zwei Wochen.
  2. (dříve než ostatní) am ehesten, zuerstByl tam nejdřív.Er war dort am ehesten.Byl hotov nejdřív ze všech.Er war als erster von allen fertig.
  3. (nejprve) zuerstNejdříve si to přečti.Lies es zuerst durch.
  4. co nejdřív (v co nejkratší době) so bald wie möglich, baldigst, möglichst baldPřijdu co nejdřív.Ich komme so bald wie möglich.

Vyskytuje se v

nejdřív: co nejdřívv co nejkratší době so bald wie möglich, baldigst, möglichst bald

daleko: daleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früher

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

pak: V ulici je nejdřív pekárna a pak řeznictví.In der Straße kommt erst die Bäckerei und dann die Fleischerei.

vybalit: Nejdříve si vybalím.Zuerst werde ich auspacken.

vystřízlivět: Musí nejdřív vystřízlivět.Er muss erst nüchtern werden.

bald: co možná nejdřív(e)so bald wie möglich

desto: Čím dříve, tím lépe.Je eher, desto besser.

eher: čím dřív, tím lípje eher, um so besser

bevor: Dříve než jde domů, zavře všechna okna.Bevor er nach Hause geht, schließt er alle Fenster.

einbrechen: Zima přišla o měsíc dříve.Der Winter brach einen Monat früher ein.

frühestens: nejdřív ve středufrühestens am Mittwoch

halten: Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.Seine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.

kommen: Vlak přijede nejdřív za půl hodiny.Der Zug kommt erst in einer halben Stunde.

umziehen: Musím se nejdříve převléknout.Ich muss mich erst noch umziehen.

womöglich: Přijď pokud možno dřív.Komm womöglich früher.

dřív: o hodinu dříveine Stunde früher