Hlavní obsah

možná

Částice

  • asi, pravděpodobněmöglich(erweise), vielleichtMožná to bylo jinak.Vielleicht war es anders.Možná bychom mohli ...Vielleicht könnten wir ...

Příslovce

  • je možnémöglichNení možná!Unmöglich!co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

Vyskytuje se v

doba: v nejkratší možné doběin kürzester Zeit

což: Což je to vůbec možné?Ist es überhaupt möglich?

dokázat: dokázat téměř nemožnéfast Unmögliches schaffen

dost: To je dost možné.Das ist leicht möglich.

jak: Jak je to možné?Wie ist das möglich?

možný: Bylo by to možné?Wäre es möglich?

možný: ve všech možných podobáchin allen möglichen Erscheinungen

možný: vzhledem k možné ztrátěangesichts eines möglichen Verlustes

nejlepší: nejlepší možné řešenídie bestmögliche Lösung

nemožný: zadat komu nemožný úkolj-m eine unmögliche Aufgabe geben

nemožný: pokoušet se o nemožnésich um Unmögliches bemühen

ošidit: Tuto práci není možné ošidit.Diese Arbeit kann man nicht hinhauen.

pokoušet se: Pokouší se o nemožné.Sie versucht das Unmögliche.

vyčíst: Není mu možné nic vyčíst.Man kann ihm nichts vorhalten.

zhola: To je zhola nemožné!Es ist durchaus unmöglich!

bald: so bald wie möglichco možná nejdřív(e)

so: so schnell wie möglichtak rychle, jak je to možné

unmöglich: zeitlich völlig unmöglich seinbýt časově úplně nemožné

anstellen: alles Mögliche anstellenpodniknout všechno možné

Führer: Die Bergbesteigung ist nur mit einem Führer möglich.Výstup na horu je možný jen s průvodcem.

handeln: Es handelt sich darum, möglichst wirksam zu helfen.Jde o to, pomoci co možná nejúčinněji.

mögen: Es mag schon sein, dass...Je možné, že...

möglich: so bald wie möglichtak brzy, jak je to jen možné

möglichst: möglichst vielco (možná) nejvíce

versuchen: das Unmögliche versuchenzkusit nemožné

vielleicht: Er hat vielleicht recht.Možná má pravdu.